Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Jaroměřsku pokračuje

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Jaroměřsku pokračuje

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují působí v našem regionu již od roku 2005 a svojí činností aktivně přispívá ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Rozvoz vzdělávání na Jaroměřsku je jednou z priorit, na které se MAS Mezi Úpou a Metují v poslední době soustředila. Po úspěšném zakončení první vlny projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Jaroměřsku se nyní pustila do realizace druhé vlny projekt, do tzv. MAP II.

Cílem projektu je podat pomocnou ruku pedagogům, podpořit jejich odbornou práci, podpořit spolupráci mezi školami, ale také spolupráci škol s dalšími institucemi tak, aby každý pedagog i asistent pedagoga byl podpořen možností spolupráce s dalším odborníkem – speciálním pedagogem, zkušenějším kolegou, psychologem. Projekt zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání a spolupracuje se všemi školami na Jaroměřsku.

Pod záštitou projektu MAP II bylo také založeno několik pracovních skupin sdružujících pedagogy a odborníky z praxe.

Pracovní skupina Finance: bude koordinovat záměry škol, zpracovávat přehled finančních zdrojů pro organizace zabývající se vzděláváním.

Pracovní skupina Předškolní vzdělávání

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost: je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj čtenářství, práce s textem, kritické myšlení.

Pracovní skupina Matematická gramotnost: je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj logického myšlení, aplikace matematických dovedností v praxi, jiných předmětech.

Pracovní skupina Ohrožené dítě: je určená pro výchovné poradce, preventisty a třídní učitele. V rámci této pracovní skupiny bude docházet o sdílené zkušeností mezi školami, plánování vzdělávání pro rodiče i pedagogy a bude sloužit tvorbě Manuálu pro učitele v oblasti spolupráce s dalšími podpůrnými organizacemi a odborníky.

Pracovní skupina Spolupráce: určená pro učitele dějepisu, zeměpisu, prvouky, biologie, přírodopisu pro tvorbu edukačních programů ve spolupráci s Jaro Jaroměř a Městským Muzeem v Jaroměři.

Tyto pracovní skupiny se budou v příštích čtyřech letech pravidelně scházet a systematicky pracovat na zkvalitnění vzdělávání v našem regionu, například plánovat témata bezplatných seminářů přímo pro sebe a své kolegy. V nejbližší době jsou v plánu tato témata: spolupráce pedagoga s asistentem ve třídě, nadané děti ve třídě, řešení konfliktů, koučink, mentoring, supervize, osobnostní rozvoj, mediální výchova, metody aktivního učení atd.

MAS dále nabízí pro školy v našem území bezplatnou poradenskou činnost v projektech zjednodušeného vykazování Šablony II, které jsou jedním z možných zdrojů hrazených z programu OP VVV ESF EU, prostřednictvím kterých mohou mateřské a základní školy získat finanční prostředky na svoji činnost. 

V rámci těchto výzev MŠMT spolupracuje s Místními akčními skupinami, které s administrací šablon školám na svém území pomáhají.

Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP II na Jaroměřsku, například spolupráce v pracovních skupinách nebo máte jakékoli náměty na další vzdělávání rodičů i pedagogů, neváhejte nás kontaktovat na mapjaromersko@gmail.com.

Všichni jste ke spolupráci zváni! Hledáme odborníky, učitele i rodiče!

Mgr. Darina Bártová

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - ORP Jaroměř CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008602

a

Datum vložení: 11. 5. 2018 14:14
Datum poslední aktualizace: 21. 12. 2018 12:59
Autor: Mgr. Markéta Drahorádová

Co by Vás mohlo zajímat ?