Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Seznam dotčených ulic a jejich nové názvy

Počty nemovitostí, občanů a firem, kterých se přejmenování dotkne

Odstranění duplicitních názvů ulic

V souvislosti s celostátním zaváděním základních registrů bylo město Jaroměř vyzváno, aby odstranilo shodné názvy ulic na svém území, tedy ve všech katastrálních územích, které zahrnuje.

Město Jaroměř obdrželo Výzvu k odstranění shodných názvů ulic na svém území, kterou podal Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) jako správce základního registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN). Z výzvy vyplynulo, že se na území města Jaroměř nacházejí ulice, které mají v různých částech města shodný název. Tento duplicitní stav je v rozporu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích).

Na základě této výzvy odbor výstavby Městského úřadu Jaroměř provedl kontrolu následujících duplicit názvů ulic:

 • Hradecká (část města Dolní Dolce, Jezbiny a Pražské Předměstí)
 • 5. května (část města Jakubské Předměstí a Josefov)
 • Novoměstská (část města Jakubské Předměstí a Josefov)
 • Příčná (část města Cihelny, Josefov a Pražské Předměstí)
 • Husova (část města Josefov a Pražské Předměstí)
 • Jiráskova (část města Josefov a Pražské Předměstí)
 • Lužická (část města Josefov a Pražské Předměstí)
 • Palackého (část města Jakubské Předměstí a Josefov)

Na základě této kontroly vyplynulo, že ulici Hradeckou není nutné přejmenovat, neboť se jedná o ulici, která průběžně prochází přes více částí města jako jeden celek. U ostatních sedmi ulic město muselo přistoupit k odstranění shodných názvů, neboť se jedná o případ ulic, které mají v různých částech města shodný název.

Z těchto důvodů zastupitelstvo města Jaroměř na svém VIII. zasedání dne 19.05.2015 rozhodlo o ponechání názvu ulice Hradecká, která prochází částmi města Dolní Dolce, Jezbiny a Pražské Předměstí a dále rozhodlo o změně sedmi názvů ulic na území města Jaroměř, a to:

 • s účinností od 1. února 2016 v částech města Jaroměř:
  • ulice 5. května (Jakubské Předměstí) na ulici Legionářskou
  • ulice Novoměstská (Jakubské Předměstí) na ulici Na Pácaltce
  • ulice Příčná (Cihelny a Pražské Předměstí) na ulici Šustilova
 • s účinností od 1. března 2016 v městské části Josefov:
  • ulice Husova (Josefov) na ulici Traxlerova
  • ulice Jiráskova (Josefov) na ulici Guldova
  • ulice Lužická (Josefov) na ulici Kpt. Kroužela
  • ulice Palackého (Josefov) na ulici Kracíkova

Město si uvědomuje o tom, že tato změna bude mít dopad zejména na občany, změna se však dotkne o dalších subjektů. Při rozhodování citlivé otázky o tom, které ulice a v kterých částech města budou muset být v konečném důsledku přejmenovány, byla uplatněna zásada, aby se změna dotkla co možná nejmenšího počtu občanů města, ale i jiných dotčených subjektů.

Přesto se změna dotkne přibližně 360 občanů a více než 60 podnikatelů. Z tohoto důvodu byla účinnost přejmenování ulic odložena na první čtvrtletí roku 2016, jak je uvedeno výše. Tímto opatřením vznikne dostatečný prostor pro informování všech dotčených osob, ale i širší veřejnosti. Zároveň je tím vytvořen prostor na to, aby městský úřad tyto schválené změny připravil na zavedení do základních registrů, a aby provedl další nezbytné kroky s tím spojené včetně zajištění výše uvedeného informování dotčených osob a širší veřejnosti.

Co je přínosem této změny?

Přínosem provedených změn v jednoznačném pojmenování jednotlivých ulic kromě správného doručování zásilek usnadní zejména práci základním složkám integrovaného záchranného systému, tedy Policii ČR, hasičskému záchrannému sboru ČR a zdravotnické záchranné službě.

Seznam dotčených ulic s uvedením počtu čísel popisných, trvalých pobytů a sídel či míst k podnikání

Přílohou tohoto článku je tabulka s uvedením počtu čísel popisných, občanů s trvalým pobytem a sídel podnikání fyzických i právnických osob.
Jednotlivé číselné údaje uvedené v tabulce byly platné v době přípravy materiálu do zastupitelstva města Jaroměř, tedy cca v dubnu 2015.

Jak vznikly nové názvy ulic?

Nové názvy ulic byly navrženy zejména ve spolupráci se stavební a regenerační a konverzní komisí rady města, současně s osadním výborem Josefova a městským muzeem, přičemž o konečném názvu ulic rozhodlo zastupitelstvo města Jaroměř na svém VIII. zasedání dne 19.05.2015. Název ulice Legionářská byl zvolen s ohledem na obdobné názvy sousedních ulic v této části města (Obránců Míru, Partyzánská, Českého odboje apod.). Ulice Na Pácaltce bude pojmenována po významné osobnosti města Jaroměř Václavu Pácaltovi, který byl hostinským, kronikářem, historikem a v letech 1900-1910 i starostou města Jaroměř, navíc se jedná o název, který je v této lokalitě již zažitý. Ulice Šustilova bude rovněž pojmenována po významném rodákovi z Jaroměře Vratislavu Šustilovi, který působil jako umělecký a dokumentární fotograf. Ulice Traxlerova v Josefově bude pojmenována po prvním purkmistrovi svobodného města Josefov Josefu Traxlerovi. Guldova ulice ponese název po rodákovi z Josefova Františku Guldovi, který byl rovněž významným fotografem a v Josefově působil ve svém fotografickém ateliéru, jenž mimo jiné získal titul císařského a královského dvorního fotografa. Ulice Kpt. Kroužela bude rovněž pojmenována po významném rodákovi z Jaroměře, Kpt. Bohuslavu Krouželovi, který v roce 1939 uprchl do Anglie, a který následně bojoval u Tobruku v severní Africe, zúčastnil se v Československé brigádě invaze do Francie a byl osobním strážcem prezidenta Edvarda Beneše. V ulici Lužická se po jeho smrti konalo v roce 1975 rozloučení před domem jeho rodičů s dnešním číslem popisným 159. Ulice Kracíkova bude pojmenována po významném rodákovi Josefova Karlu Kracíkovi, který působil jako impresário, osvětový pracovník a redaktor.

Pod článkem naleznete výřezy map s vyznačenými novými názvy přejmenovaných ulic.

Počty dotčených parametrů v ulicích se shodným názvem

Jaroměř - CihelnyJaroměř - Jakubské předměstíJosefov - LužickáJosefov

 

 

Datum vložení: 1. 10. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 10. 2015 0:00
Autor: Vladimír Velecký

Volný čas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
17
10
5
11 12
4
13
10
14
4
15
1
16
2
17
4
18 19
5
20
17
21
5
22 23 24
3
25
1
26
2
27
10
28
5
29
1
30
3
31
2
1
1
2
4
3
10
4
3

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?