Aktuality:

Zawartość

Muzeum Miejskie

Muzeum Miejskie założono w 1883 roku, od 1947 roku znajduje się w domu Wenka. Znajduje się tutaj także galeria rodaków – dokonań malarza J. Šímy i rzeźbiarzy Ot. Španiela i J. Wagnera. Inne ekspozycje: Jaromierz i Josefov oczami malarzy XIX i XX wieku, budynek domu handlowego Wenke, meble J. Gočára. Wystawy sezonowe.

Historyczna ekspozycja znajduje się w ratuszu w Josefovie. Historia Jaromierza i Josefova – zbiory archeologiczne, unikatowy, tysiącletni statek-dłubanka, model średniowiecznego Jaromierza, modele bram twierdzy, militaria i inne.

Wyszukiwanie

wyszukiwanie poszerzone ...