Aktuality:

Zawartość

Kościół św. Jakuba

po raz pierwszy wzmianka o nim pojawiła się już w 1374 roku w piśmie J. Očka z Vlašimia. W pierwszej połowie XVI wieku przebudowano go w stylu późnogotyckim. Kilkakrotnie był naprawiany, przede wszystkim po pożarze w 1670 roku, kiedy to spalił się cały, za wyjątkiem prezbiterium. Podczas naprawy została wtedy całkowicie zbarokizowana wieża. Kościół jest ważny przede wszystkim ze względu na wysokiej wartości późnogotyckie portale i jest chroniony jako zabytek kultury Republiki Czeskiej.

Wyszukiwanie

wyszukiwanie poszerzone ...