Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Aktualizace: 27.01.2023
Tato záložka obsahuje:

(Informace OŠKT rozdílné od jiných odborů, tj. tyto informace nejsou obsaženy v záložce Obecné informace.)

1. Schválené programy (programy a příslušné formuláře žádostí a fin. vypořádání)
1.1. Mládež
1.2. Sport
1.3. Zájem
2. Vyhlášené výzvy (NEJSOU)
3. Individuální dotace nebo NFV
3.1. Dodatečné požadavky a přílohy k individuální dotaci nebo NFV
3.1.1. Opravy a investice
3.1.2. Konkrétní akce
3.2. Formuláře fin. vypořádání

Podrobnější informace k jednotlivým bodům viz níže.

Dosavadní schválené dotace, NFV a dary pro rok 2022 a předchozí jsou k dohledání v jednotlivých usneseních RM a ZM města.
 
Právní předpis č. 39 a formulář čestného prohlášení žadatele o poskytnuté podpoře de minimis viz záložka Obecné informace. 


 

1. Schválené programy

Jedná se o programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Jaroměře v gesci OŠKT na podporu celoroční činnosti spolků a pobočných spolků, které schvaluje Zastupitelstvo města Jaroměře.
Jednotlivé programy vč. formulářů (žádost, finanční vypořádání) a podrobnějších informací viz body 1.1. až 1.3.
 

Lhůta pro podání žádostí na rok 2023 je stanovena od 01.11. do 30.11.2022. 


1.1. Mládež

> Na rok 2023:

Číslo: OSKT-2023-01-MLADEZ

Název: Podpora celoroční činnosti mládežnických organizací v roce 2023 spojená s využitím volného času dětí a mládeže vyjma sportovních organizací

Soubory ke stažení:

 


1.2. Sport

> Na rok 2023:

Číslo: OSKT-2023-01-SPORT

Název: Podpora celoroční činnosti sportovních organizací v roce 2023

Soubory ke stažení:
 

 


1.3. Zájem

> Na rok 2023:

Číslo: OSKT-2023-01-ZAJEM

Název: Podpora celoroční zájmové činnosti v roce 2023 spojená s využitím volného času vyjma sportovních a mládežnických organizací

Soubory ke stažení:
 

 2. Vyhlášené výzvy

NEJSOU


3. Individuální dotace nebo NFV

Veškeré informace k dotacím nebo NFV poskytovaným na základě individuální žádosti naleznete v záložce "Obecné informace". Např. Právní předpis č. 39, formulář individuální žádosti a seznam povinných příloh vč. potřebných formulářů.

Zde naleznete informace, které nejsou společné pro všechny odbory, tj. další dodatečné požadavky a dodatečné povinné přílohy k individuální žádosti a formuláře fin. vypořádání. 

3.1. Dodatečné požadavky a přílohy k individ. dotaci nebo NFV

Tyto dodatečné požadavky či přílohy jsou nutnou součástí žádosti nebo finančního vypořádání (pokud ve smlouvě není uvedeno jinak).

3.1.1. Opravy či investice

Investicí se rozumí nákup dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku.

K žádosti:
> Fotodokumentace - stávající stav
> Cenová nabídka
• požadavek do 100.000 Kč - jedna cenová nabídka

• požadavek nad 100.000 Kč - tři cenové nabídky

K finančnímu vypořádání:

> Fotodokumentace - nový stav

3.1.2. Konkrétní akce

K žádosti:
> Popis konkrétní akce (čeho se týká, komu je určena apod.)
> Předpokládaný termín konání akce (příp. alespoň měsíc)

3.2. Finanční vypořádání individuální dotace nebo NFV

Formuláře finančního vypořádání pro smlouvy schválené v roce 2022:

► 2022 - Formulář na finanční vypořádání NFV (xls, 33 kB)

Formuláře finančního vypořádání pro smlouvy schválené v roce 2021:
 
 
 

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
2
28 29
1
30
3
31 1
15
2
11
3
2
4
2
5
4
6
4
7
4
8
1
9
3
10 11 12
6
13
1
14
3
15
8
16
17 18 19 20
6
21
4
22
7
23
24 25 26
3
27
3
28
2
29
4
30
3

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?