Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

POZOR! U žádostí o dotaci je nově nutné doložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě úplného výpisu [ust. § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů] – netýká se právnických osob uvedených v ust. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (např. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba zřízená územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, církev/náboženská společnost/ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti).

Úplný výpis je možné získat u příslušného krajského soudu (u právnické osoby se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud této právnické osoby; u pobočného spolku se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud hlavního spolku).

Schválené programy na celoroční činnost pro spolky a pobočné spolky pro rok 2022:

Lhůta pro podání žádostí je od 01.11. do 30.11.2021. 

Mládež:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU CELOROČNÍ ČINNOSTI MLÁDEŽNICKÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2022 SPOJENOU S VYUŽITÍM VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE VYJMA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

formulář žádosti:
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA PODPORU CELOROČNÍ ČINNOSTI MLÁDEŽNICKÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2022 SPOJENOU S VYUŽITÍM VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE VYJMA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

Sport:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU CELOROČNÍ ČINNOSTI SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2022

formulář žádosti:
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA PODPORU CELOROČNÍ ČINNOSTI SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ V ROCE 2022

Zájem:

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU CELOROČNÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI V ROCE 2022 SPOJENOU S VYUŽITÍM VOLNÉHO ČASU VYJMA SPORTOVNÍCH A MLÁDEŽNICKÝCH ORGANIZACÍ. 

Formulář žádosti:
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JAROMĚŘE NA PODPORU CELOROČNÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI V ROCE 2022 SPOJENOU S VYUŽITÍM VOLNÉHO ČASU VYJMA SPORTOVNÍCH A MLÁDEŽNICKÝCH ORGANIZACÍ.

Přes Formulář o poskytunutí individuální dotace či NFV můžete žádat ve lhůtě od 01.11. předcházejícího kalendářního roku do 31.10. příslušného kalendářního roku, na který se individuální dotace nebo NFV poskytuje.
 

Formuláře - finanční vypořádání

Formuláře na finanční vypořádání pro smlouvy schválené v roce 2022

Programy:

Individuální:

Formuláře na finanční vypořádání pro smlouvy schválené v roce 2021


Dosavadní schválené dotace, NFV a dary pro rok 2021 jdou k dohledání v jednotlivých usneseních RM a ZM města.
Informace ke spolkůma bývalým občanským sdružením.

Co by Vás mohlo zajímat ?