Aktuality:

Pochod okolo Jaroměře - jubilejní 40. ročník! - již tuto sobotu (21. dubna).

Tyršův most (u pošty) od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

ASVAJ (Areál sportovních a volnočasových aktivit) má nové stránky: www.asvaj.cz.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Formuláře jsou dostupné i na webových stránkách Ministerstva dopravy, na záložce Silniční doprava, Elektronické formuláře dopravně správních agend.

Elektronické formuláře: http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Elektronicke+formulare+dopravne+spravnich+agend/Elektronicke+formulare/

Žádosti pro evidenci vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb.

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 162x | 25.02.2016

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 142x | 25.02.2016

Žádost o povolení výroby, přestavby jednotlivého vozidla Staženo: 168x | 25.02.2016

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla Staženo: 188x | 25.02.2016

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 221x | 25.02.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 223x | 25.02.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 133x | 25.02.2016

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Staženo: 251x | 26.03.2018

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 359x | 25.02.2016

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 357x | 25.02.2016

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 489x | 25.02.2016

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu v registru silničních vozidel Staženo: 157x | 25.02.2016

Žádosti pro vyřízení agend dle zákona č. 13/1997 Sb.

Dodatečné zvláštní užívání havárie Staženo: 156x | 25.02.2016

Připojení - sjezd k místní komunikaci Staženo: 202x | 25.02.2016

Sjezd na komunikaci II. a III. třídy Staženo: 202x | 25.02.2016

Stanovení dopravního značení Staženo: 214x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (inženýrské sítě) Staženo: 212x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (kulturní akce) Staženo: 177x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (samojízdné stroje) Staženo: 156x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (stavební práce) Staženo: 198x | 25.02.2016

Stránka