Aktuality:

Ve dnech 1.4.-2.5.2018 nebude svítit veřejné osvětlení v ul. Nádražní od parkoviště ČD po vlečku z důvodu výstavby dopravního terminálu a překládky kabelů.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Základní informace k volbám do Evropského parlamentu najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Formuláře jsou dostupné i na webových stránkách Ministerstva dopravy:

https://www.mdcr.cz/Vyhledavani?searchtext=formul%c3%a1%c5%99e&searchmode=allwords

Žádosti pro evidenci vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb.

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 250x | 25.02.2016

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 199x | 25.02.2016

Žádost o povolení výroby, přestavby jednotlivého vozidla Staženo: 244x | 25.02.2016

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla Staženo: 270x | 25.02.2016

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 340x | 25.02.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 343x | 25.02.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 196x | 25.02.2016

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Staženo: 435x | 26.03.2018

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 583x | 25.02.2016

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 585x | 25.02.2016

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 823x | 25.02.2016

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu v registru silničních vozidel Staženo: 215x | 25.02.2016

Žádosti pro vyřízení agend dle zákona č. 13/1997 Sb.

Dodatečné zvláštní užívání havárie Staženo: 214x | 25.02.2016

Připojení - sjezd k místní komunikaci Staženo: 304x | 25.02.2016

Sjezd na komunikaci II. a III. třídy Staženo: 305x | 25.02.2016

Stanovení dopravního značení Staženo: 323x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (inženýrské sítě) Staženo: 310x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (kulturní akce) Staženo: 234x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (samojízdné stroje) Staženo: 230x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (stavební práce) Staženo: 288x | 25.02.2016

Stránka