Aktuality:

I. ustavující zasedání Zastupitelstva města se koná 1.11.2018 v 15.30 v PDA v Josefově (program zde).

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Jaroměře najdete zde.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Informace Ministerstva vnitra ČR ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 1.7.2018 najdete na úřední desce.

Tyršův most (u pošty) je od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

Obsah

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Formuláře jsou dostupné i na webových stránkách Ministerstva dopravy, na záložce Silniční doprava, Elektronické formuláře dopravně správních agend.

Elektronické formuláře: http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Elektronicke+formulare+dopravne+spravnich+agend/Elektronicke+formulare/

Žádosti pro evidenci vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb.

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 199x | 25.02.2016

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 162x | 25.02.2016

Žádost o povolení výroby, přestavby jednotlivého vozidla Staženo: 203x | 25.02.2016

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla Staženo: 219x | 25.02.2016

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 274x | 25.02.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 282x | 25.02.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 156x | 25.02.2016

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Staženo: 346x | 26.03.2018

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 462x | 25.02.2016

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 475x | 25.02.2016

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 685x | 25.02.2016

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu v registru silničních vozidel Staženo: 178x | 25.02.2016

Žádosti pro vyřízení agend dle zákona č. 13/1997 Sb.

Dodatečné zvláštní užívání havárie Staženo: 182x | 25.02.2016

Připojení - sjezd k místní komunikaci Staženo: 241x | 25.02.2016

Sjezd na komunikaci II. a III. třídy Staženo: 244x | 25.02.2016

Stanovení dopravního značení Staženo: 267x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (inženýrské sítě) Staženo: 259x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (kulturní akce) Staženo: 202x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (samojízdné stroje) Staženo: 187x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (stavební práce) Staženo: 239x | 25.02.2016

Stránka