Aktuality:

Od pondělí 18. května se mohou občané opět objednávat na úřad pomocí odkazu na úvodní stránce webu města.

Upozornění pro občany - od středy 13.05.2020 je obnoven chod Městského úřadu (upřesňující podmínky zde).

Konání sňatečných obřadů od 11. května, více zde.

Postupné otevírání škol a školských zařízení, které byly uzavřeny v souvislosti s COVID-19, více zde

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Změna provozu sběrného dvora od 20.04.2020 - podrobnosti zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Omezení veřejné autobusové dopravy v kraji od pondělí 16.03.2020 - informace krajského úřadu

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Obsah

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Formuláře jsou dostupné i na webových stránkách Ministerstva dopravy:

https://www.mdcr.cz/Vyhledavani?searchtext=formul%c3%a1%c5%99e&searchmode=allwords

Žádosti pro evidenci vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb.

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 345x | 25.02.2016

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 275x | 25.02.2016

Žádost o povolení výroby, přestavby jednotlivého vozidla Staženo: 305x | 25.02.2016

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla Staženo: 363x | 25.02.2016

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu Staženo: 454x | 25.02.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 472x | 25.02.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 262x | 25.02.2016

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Staženo: 610x | 26.03.2018

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 833x | 25.02.2016

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 875x | 25.02.2016

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 1243x | 25.02.2016

Žádost o zapsání - vymazání zástavního práva k vozidlu v registru silničních vozidel Staženo: 276x | 25.02.2016

Žádosti pro vyřízení agend dle zákona č. 13/1997 Sb.

Dodatečné zvláštní užívání havárie Staženo: 277x | 25.02.2016

Připojení - sjezd k místní komunikaci Staženo: 411x | 25.02.2016

Sjezd na komunikaci II. a III. třídy Staženo: 405x | 25.02.2016

Stanovení dopravního značení Staženo: 419x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (inženýrské sítě) Staženo: 412x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (kulturní akce) Staženo: 299x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (samojízdné stroje) Staženo: 312x | 25.02.2016

Zvláštní užívání (stavební práce) Staženo: 386x | 25.02.2016

Stránka