Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Činnost odboru

Odbor informatiky

Technické vybavení ("hardware")

 • zpracování návrhů na pořízení jednotného a kompatibilního technického a programového vybavení
 • smluvní vztahy s dodavateli techniky a programového vybaveni, včetně nákupu, přejímky a servisu
 • provoz datových sítí městského úřadu, jejich propojení, údržbu a opravy
 • propojení s datovými sítěmi státní a veřejné správy, včetně zabezpečení provozu technologického centra
 • realizace externí bezpečnosti informačního systému městského úřadu a bezpečného přístupu na internet
 • provoz výpočetní techniky ve správě městského úřadu vč. odstraňování závad, celkového servisu a podpory uživatelů, návrhy na vyřazení výpočetní techniky
 • provoz telefonní sítě úřadu a provoz mobilních telefonů
 • správa serverů včetně zálohování a obnovy
 • správa a údržba parkovacích automatů na náměstí
Vazba na agendové systémy státní správy
 • Postsignum (Česká pošta)
  • správa uživatelů (= zaměstnanců úřadu) - správa žadatelů o certifikáty, vystavování žádostí o nové certifikáty a jejich obnovu 
  • časová razítka
 • Správa tokenů (technických prostředků pro bezpečné uložení certifikátů)
 • JIP KAAS - správa uživatelů (= zaměstnanců úřadu) pro přístup do agendových informačních systémů (ODSH - Registry řidičů a vozidel, OOVV - Cestovní doklady a Občanské průkazy, CzechPOINT, ISUI atd.)
 • Základní registry
  • registrace agend a činnostních rolí vykonávaných úřadem, vč. provádění změn dle požadavků správců agend, které jsou nezbytné pro výkon výše uvedených činností
 • Datové schránky
  • správa uživatelů pro specifické přístupy do informačních systémů
 • CzechPOINT
  • správa uživatelů a nastavení jejich rolí v systému
 • Centrální registr oznámení
  • správa uživatelů (= osob, které jsou povinny podávat prohlášení o střetu zájmů)
 • OKNouze
  • webová aplikace MPSV, správa uživatelů systému (vybraní zaměstnanci OSVZ)
 • NEN (Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek)
  • správa uživatelů (zaměstnanci úřadu i externí dodavatelé)
 • Registr de minimis
  • správa uživatelů (žadatelů i poskytovatelů veřejných podpor)
 • Česká pošta („hybridní pošta“)
  • zajištění komunikace se střediskem v Českých Budějovicích – objednávky tisku složenek, zasílání podkladů, kontrolní tisky složenek z evidence psů a odpadů)
Interní programové vybavení úřadu
 • Koncepce, tvorba a rozvoj informačních systémů městského úřadu, zajištění jejich provozu
 • WT.SYS (agenda RM/ZM, evidence smluv a objednávek)
  • správa uživatelů, přidělování přístupových údajů a nastavení jejich činnostních rolí
 • Ginis (spisová služba, ekonomické agendy)
  • správa uživatelů, nastavení jejich přístupových rolí a nastavení parametrů aplikace dle požadavků metodika spisové služby, spolupráce s dodavatelem systému
 • Vita (Stavební úřad, Památky, Územní plánování, Silniční správní úřad, Přestupky)
  • správa uživatelů, nastavení jejich činnostních rolí a vazby na spisovou službu
  • komunikace s dodavatelem při řešení problémů pomocí helpdesku a vzdálené správy
 • Gramis (grafický informační systém)
  • správa uživatelů a nastavení jejich přístupových rolí
 • Webové stránky města
  • správa uživatelů
  • administrace vzhledu a obsahu
 • Docházkový systém
  • správa uživatelů, administrace nastavení
 • Administrace interních evidencí
  • plán dovolených
  • autoprovoz
  • telefonní seznamy

Různé

 • organizace potřebných školení pro uživatele
 • Kronika města
  • kompletní grafické zpracování kroniky dle podkladů kronikářky

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
1
30 31 1 2
2
3
2
4
3
5
3
6 7
3
8
2
9 10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
4
18
2
19
3
20
1
21
2
22
1
23
1
24
9
25
4
26
4
27
1
28
1
29
6
1
3
2
2
3
2

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?