Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

O odboru

Postup při platbách místních poplatků

  • Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  • Místní poplatek ze psů

Uvedené poplatky je možné uhradit:

  • v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 111,
  • prostřednictvím České pošty, pomocí poštovní poukázky,
  • převodem na účet města Jaroměře, č.ú. 9005-820551/0100, a to s uvedením variabilního symbolu

Variabilní symbol je možné zjistit:

osobně na odboru plánovacím a finančním Městského úřadu v Jaroměři, 1. patro, kancelář číslo dveří 111,

nebo telefonicky:

  • pro místní poplatek za svoz komunálního odpadu, telefonní číslo 491 847 238,
  • pro místní poplatek ze psů, telefonní číslo 491 847 231.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postup při vrácení vratitelného přeplatku

Vratitelný přeplatek vrací správce daně v české měně ve výši, v jaké byl evidován.

Vratitelný přeplatek vrací správce daně

  • bezhotovostním převodem na účet vedený u poskytovatele platebních služeb určený daňovým subjektem
  • poštovním poukazem, nebo
  • v hotovosti, pokud jeho výše nepřesahuje 1 000,- Kč                                                                                        

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
úterý 8:00 – 12:00
středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 12:00 Hlavní pokladna OPF je ve čtvrtek uzavřena
pátek 8:00 – 12:00

Adresa

nám. Československé armády 16
55101, Jaroměř
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Iveta Neumannová

Vedoucí odboru, agenda rozpočtu, rozbory hospodaření, kontrolní činnost, financování města, úvěry, daně

Eva Paulusová

Zástupkyně vedoucí. Hlavní účetní, vedoucí oddělení účtárny.

Hana Čižinská

Referentka OPF - vymáhání pohledávek města v rámci přenesené působnosti, agenda vydávání povolení k umístění herního prostoru, ohlašování tombol a turnajů malého rozsahu - dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazard. hrách, v pl. znění

Ing. Hana Gajdošová

Referentka OPF - vystavování faktur města, účtování o majetku města

Pavlína Grussová

Referentka OPF - účetní, likvidace faktur, peněžní styk s bankami

Lucie Kaválková, DiS.

Referentka OPF – vymáhání pohledávek města v rámci přenesené působnosti

Dagmar Maksymovová

Vedoucí oddělení pohledávek, agenda místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, vymáhání pohledávek města v rámci přenesené působnosti a agenda místního poplatku ze psů.

Hana Broumová, Dis.

Referentka OPF - pokladní agenda, agenda zápůjček z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře

Ilona Součková

Referentka OPF - DPH, agenda došlých faktur

Lucie Bártová

Referentka OPF - účetní, likvidace faktur, peněžní styk s bankami

Mgr. Ing. Vladimír Krám

Referent OPF - agenda místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, vymáhání pohledávek města v rámci přenesené působnosti.

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
17
10
5
11 12
4
13
10
14
4
15
1
16
2
17
4
18 19
5
20
17
21
5
22 23 24
3
25
1
26
2
27
10
28
5
29
1
30
3
31
2
1
1
2
4
3
10
4
3

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?