Aktuality:

14. ročník fotbalového Jelichov Cupu ve sportovní hale ASVAJ 15.-17.12.2017 (podrobnosti zde).

Volba Prezidenta ČR (1. kolo) se koná ve dnech 12.-13. ledna 2018 (podrobnosti zde).

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006 a 62/2013 Sb.)

Ohlášení odstranění Staženo: 193x | 25.02.2016

Ohlášení stavby Staženo: 319x | 25.02.2016

Oznámení o užívání stavby Staženo: 231x | 25.02.2016

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 186x | 25.02.2016

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 190x | 25.02.2016

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 191x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 236x | 25.02.2016

Žádost o územní souhlas Staženo: 286x | 25.02.2016

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 280x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 179x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 145x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 239x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 156x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 176x | 25.02.2016

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 257x | 25.02.2016

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 195x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 143x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 188x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 199x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 241x | 25.02.2016

Stránka