Aktuality:

Pochod okolo Jaroměře - jubilejní 40. ročník! - již tuto sobotu (21. dubna).

Tyršův most (u pošty) od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

ASVAJ (Areál sportovních a volnočasových aktivit) má nové stránky: www.asvaj.cz.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006 a 62/2013 Sb.)

Ohlášení odstranění Staženo: 328x | 25.02.2016

Ohlášení stavby Staženo: 359x | 25.02.2016

Oznámení o užívání stavby Staženo: 253x | 25.02.2016

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 199x | 25.02.2016

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 211x | 25.02.2016

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 205x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 273x | 25.02.2016

Žádost o územní souhlas Staženo: 322x | 25.02.2016

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 415x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 205x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 156x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 258x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 166x | 25.02.2016

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 185x | 25.02.2016

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 282x | 25.02.2016

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 206x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 153x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 205x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 211x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 270x | 25.02.2016

Stránka