Aktuality:

Oznámení občanům Jezbin a Semonic o důsledcích revize katastrálního operátu.

Upozorňujeme na nové znění vyhlášek města o místních poplatcích od 1.1.2019, více zde, vyhlášky najdete na úřední desce v části "Obecně závazné vyhlášky a nařízení"

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Tyršův most (pod náměstím směrem k Tescu) je od 30. listopadu opět otevřen. Provoz bez omezení.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006)

Ohlášení odstranění Staženo: 424x | 10.05.2018

Ohlášení stavby Staženo: 483x | 10.05.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 245x | 10.05.2018

Oznámení záměru Staženo: 430x | 10.05.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 260x | 10.05.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 76x | 10.05.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 254x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 408x | 10.05.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 482x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 284x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 196x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 332x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 208x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 234x | 10.05.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 373x | 10.05.2018

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 254x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 190x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 271x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 258x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 331x | 25.02.2016

Stránka