Aktuality:

Od pondělí 18. května se mohou občané opět objednávat na úřad pomocí odkazu na úvodní stránce webu města.

Upozornění pro občany - od středy 13.05.2020 je obnoven chod Městského úřadu (upřesňující podmínky zde).

Konání sňatečných obřadů od 11. května, více zde.

Postupné otevírání škol a školských zařízení, které byly uzavřeny v souvislosti s COVID-19, více zde

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Změna provozu sběrného dvora od 20.04.2020 - podrobnosti zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Omezení veřejné autobusové dopravy v kraji od pondělí 16.03.2020 - informace krajského úřadu

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006)

Ohlášení odstranění Staženo: 545x | 10.05.2018

Ohlášení stavby Staženo: 707x | 10.05.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 330x | 10.05.2018

Oznámení záměru Staženo: 613x | 10.05.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 394x | 10.05.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 273x | 10.05.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 358x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 602x | 10.05.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 653x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 472x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 280x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 487x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 285x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 355x | 10.05.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 560x | 10.05.2018

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 370x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 291x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 437x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 361x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 549x | 25.02.2016

Stránka