Aktuality:

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Číslo pro hlášení poruch veřejného osvětlení - 800 101 109 (více zde).

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006)

Ohlášení odstranění Staženo: 586x | 10.05.2018

Ohlášení stavby Staženo: 800x | 10.05.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 363x | 10.05.2018

Oznámení záměru Staženo: 684x | 10.05.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 431x | 10.05.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 320x | 10.05.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 392x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 653x | 10.05.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 693x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 516x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 311x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 527x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 309x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 398x | 10.05.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 615x | 10.05.2018

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 409x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 319x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 479x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 399x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 606x | 25.02.2016

Stránka