Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 25. září v 15:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Jaroměři (program zde).

Upozornění pro občany - MUDr. Houfová přestěhovala svou ordinaci.

Upozornění na uzavření železničního přejezdu „Velké závory“ a s tím související změny jízdních řádů

Příprava rozpočtu města Jaroměře na rok 2020 – výzva občanům, organizacím

Výzva zájemcům o stánkový prodej u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu na jaroměřském náměstí

Rada města schválila pro rok 2019 mimořádný svoz komunálního odpadu v letních měsících každý týden.

Nepřetržitá výluka vlakového spojení ze stanice Jaroměř ve dnech 24.7. - 14.12.2019. Podrobnosti zdezde.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006)

Ohlášení odstranění Staženo: 502x | 10.05.2018

Ohlášení stavby Staženo: 586x | 10.05.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 288x | 10.05.2018

Oznámení záměru Staženo: 522x | 10.05.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 329x | 10.05.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 163x | 10.05.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 307x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 513x | 10.05.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 576x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 371x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 244x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 415x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 249x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 291x | 10.05.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 474x | 10.05.2018

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 321x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 242x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 361x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 315x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 437x | 25.02.2016

Stránka