Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 18. července v 15.30 v budově MÚ (program zde).

Informace Ministerstva vnitra ČR ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 1.7.2018 najdete na úřední desce.

Informace o nepřetržité výluce vlakových spojů v období 14.7.-10.8.2018 zde.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2018 (5.-6.10., 12.-13.10.) najdete na úřední desce.

Brutal Assault Festival: 8. - 11. 8. 2018, Josefov

18.8.2018 se uskuteční Prvorepublikový den v Jaroměřiinformace pro stánkaře.

11. června byl zcela uzavřen pro pěší i dopravu most v Průmyslové ulici ("Železňák"). Předpokládaný termín otevření - 27. září.

Sezóna v plaveckém areálu byla zahájena v sobotu 2.6. a potrvá do neděle 2.9.2018.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

Tyršův most (u pošty) je od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

ASVAJ (Areál sportovních a volnočasových aktivit) má nové stránky: www.asvaj.cz.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006)

Ohlášení odstranění Staženo: 366x | 10.05.2018

Ohlášení stavby Staženo: 398x | 10.05.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 215x | 10.05.2018

Oznámení záměru Staženo: 361x | 10.05.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 226x | 10.05.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 32x | 10.05.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 224x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 296x | 10.05.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 436x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 231x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 168x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 285x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 177x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 199x | 10.05.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 316x | 10.05.2018

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 220x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 162x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 228x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 227x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 287x | 25.02.2016

Stránka