Aktuality:

I. ustavující zasedání Zastupitelstva města se koná 1.11.2018 v 15.30 v PDA v Josefově (program zde).

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Jaroměře najdete zde.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Informace Ministerstva vnitra ČR ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 1.7.2018 najdete na úřední desce.

Tyršův most (u pošty) je od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006)

Ohlášení odstranění Staženo: 400x | 10.05.2018

Ohlášení stavby Staženo: 436x | 10.05.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 227x | 10.05.2018

Oznámení záměru Staženo: 393x | 10.05.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 241x | 10.05.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 57x | 10.05.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 235x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 371x | 10.05.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 458x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 253x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 181x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 305x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 187x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 215x | 10.05.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 343x | 10.05.2018

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 239x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 174x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 253x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 243x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 309x | 25.02.2016

Stránka