Aktuality:

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Změna provozu sběrného dvora od 20.04.2020 - podrobnosti zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Číslo pro hlášení poruch veřejného osvětlení - 800 101 109 (více zde).

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006)

Ohlášení odstranění Staženo: 565x | 10.05.2018

Ohlášení stavby Staženo: 743x | 10.05.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 340x | 10.05.2018

Oznámení záměru Staženo: 637x | 10.05.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 408x | 10.05.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 295x | 10.05.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 371x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 616x | 10.05.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 672x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 491x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 293x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 501x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 290x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 375x | 10.05.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 583x | 10.05.2018

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 387x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 299x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 456x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 375x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 572x | 25.02.2016

Stránka