Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 26. února v 15:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Jaroměři (program zde, přenos zde).

Aktuální informace Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ke Coronaviru najdete zde.

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

Upozornění pro občany - MUDr. Houfová přestěhovala svou ordinaci.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

 Zkouška sirén - více informací

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006)

Ohlášení odstranění Staženo: 525x | 10.05.2018

Ohlášení stavby Staženo: 654x | 10.05.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 316x | 10.05.2018

Oznámení záměru Staženo: 571x | 10.05.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 365x | 10.05.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 235x | 10.05.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 341x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 571x | 10.05.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 624x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 421x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 264x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 461x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 272x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 329x | 10.05.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 532x | 10.05.2018

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 341x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 278x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 408x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 338x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 509x | 25.02.2016

Stránka