Aktuality:

Ve dnech 1.4.-2.5.2018 nebude svítit veřejné osvětlení v ul. Nádražní od parkoviště ČD po vlečku z důvodu výstavby dopravního terminálu a překládky kabelů.

Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do 11. listopadu.

Základní informace k volbám do Evropského parlamentu najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pravidelná zkouška sirén - více informací

Obsah

Odbor výstavby

Stavební úřad (vyhláška č. 503/2006)

Ohlášení odstranění Staženo: 458x | 10.05.2018

Ohlášení stavby Staženo: 523x | 10.05.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 263x | 10.05.2018

Oznámení záměru Staženo: 470x | 10.05.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 287x | 10.05.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 110x | 10.05.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 274x | 25.02.2016

Žádost o stavební povolení Staženo: 445x | 10.05.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 522x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 314x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 214x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 360x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 225x | 10.05.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 255x | 10.05.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 414x | 10.05.2018

Památková péče

Plná moc - řízení podle zákona č. 20/1987 Sb. Staženo: 277x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - dřeviny Staženo: 210x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - mimo KP Staženo: 297x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - movitá KP Staženo: 281x | 25.02.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska - nemovitá KP Staženo: 371x | 25.02.2016

Stránka