Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Aktuální situace

Aktuální výstraha    

Klikem na obrázek a výběrem území zobrazíte aktuální výstrahu pro vybrané ORP.

Výstrahy       

 

Název

Obec

Popis

Nouzový stav

Pro území České republiky

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky vyhlašuje vláda České republiky nouzový stav.

   

Ukončení nouzového stavu dne  17.5.2020

Nouzový stav

Pro území České republiky

na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 

na dobu 30 dnů.

 

 

 1. Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 2. Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 3. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. prosince 2020 č. 1294 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
 4. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně platná opatření jsou zveřejněna na stránkách ministerstva zdravotnictví

Odkaz - MZCR

Informace pro obyvatele:

Na tomto místě se budou při mimořádných událostech, nebo krizových situacích zveřejňovat informace o současné situaci na území ORP Jaroměř v postižených oblastech. Zároveň bude zveřejněno, jaká opatření a rozhodnutí orgánů krizového řízení byla přijata, jak se mají občané v postižených oblastech chovat, jaké zásady dodržovat, případně další sdělení.

K překonání krizového stavu a k řešení krizové situace se dle potřeby mohou nařídit tato krizová opatření:

1.      pracovní povinnost,

2.      pracovní výpomoc,

3.      povinnost poskytnout věcné prostředky,

4.      bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb nebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení,

5.      vykonávat péči o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou vykonávat rodiče nebo jiní zákonní zástupci,

6.      přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému podílejících se na plnění krizových opatření a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury v kraji,

7.      náhradní způsob rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě,

8.      povinnost hlásit přechodnou změnu pobytu osob, tj. opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví na dobu delší než 3 dny,

9.      evakuaci obyvatelstva z vymezených míst nebo území,

10.  zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území,

11.  povinnost

a.       dodávat výrobky, práce nebo služby,

b.      skladovat materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků ve svých prostorech,

c.       přemístit dopravní a mechanizační prostředky, výrobní nebo provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo,

12.  regulační opatření u prodávaného zboží v obchodní síti,

13.  regulační opatření v řízení a organizaci dopravy.

K uvedenému textu se mohou zveřejňovat přílohy: např.: Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí

 

Obecné zásady při mimořádných událostech
 • Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící či jinak postižené osoby.
 • Netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • Nepodceňujte vzniklou situaci.
 • Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidské zdraví a život, záchrana majetku je až na druhém místě.
 • Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek.

 

          Zpět

Využitelné odkazy:

aktuální mapa počasí:

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu. Využívejte mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Projekty IROP


Citi Goauto

Co by Vás mohlo zajímat ?