Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Pevnost Josefov

pevnost

K Jaroměři přiléhá také císařské pevnostní město Josefov. Dne 3. října 1780 byl císařem Josefem II. položen základní kámen tohoto velkolepého fortifikačního komplexu, který byl za pouhých sedm let poté dokončen a připraven k obraně. Pevnostní město Josefov bylo vystavěné z důvodu ochrany před rozpínavým pruským nepřítelem, který usiloval o rakouská území během několika konfliktů – válek o rakouské dědictví, války o bavorské dědictví a prusko-rakouské války roku 1866.

Josefov je pozoruhodný svým vnitřním uspořádáním vojenských a civilních budov a jejich jednotným vzhledem. Měšťanské domy pro nejrůznější řemeslníky, živnostníky a jejich rodiny vznikaly na základě osidlovacího patentu, který vydal Josef II. Po obvodu vnitřní zástavby, která podléhala přísnému dodržování pravidel územního plánu, je rozmístěno 10 bastionů, 4 půlbastiony, 4 předbastiony, 9 ravelinů a nespočet dalších hradebních prvků. Součástí tohoto složitého systému, jehož hlavním úkolem bylo usnadňovat posádce obranu proti nepříteli, jsou zátopové kotliny, hradební příkopy nebo původně 45 km dlouhá síť podzemních chodeb.

V současnosti pevnostní město nabízí k navštívení hned několik zpřístupněných částí a muzeí:

Bastion No. I a podzemí

Jde o vstupní bránu do jednoho z nejrozsáhlejších podzemních obranných systémů v Evropě. Během komentované prohlídky, kde se dozvíte více o fungování celého pevnostního města, si vedle části soustavy minových chodeb můžete prohlédnout také obytné kasematy. Samostatně přístupné je lapidárium původních soch z dílny M. B. Brauna a jeho následovníků, úvodní historická expozice nebo hlavní hradební val.

Městské muzeum v Jaroměři – Historická expozice Josefov

Stálou historickou expozici v Josefově naleznete v čp. 8 na Riegerově náměstí, v budově bývalého Zásobovacího úřadu. Expozice poutavým způsobem představuje dějiny regionu Jaroměřska, od pravěku po současnost. Ke shlédnutí je například výběr z archeologické sbírky, rozsáhlý soubor militarií nebo tisíc let starý dřevěný člun – monoxyl.

Bastion No. X, Bastion No. IX a Ravelin No. XIV

Vstupním objektem na tuto prohlídkovou trasu, kterou lze absolvovat s průvodcem, je Bastion No. X. K vidění je zde sbírka situačních plánů bastionových pevností, dále expozice Zdravotnická služba armád za světových válek“ i artefakty a plány vztahující se k samotné době fungování pevnosti v Josefově.

První vojenskohistorické muzeum M. Frosta

Ve vojenskohistorickém muzeu nás čeká rozsáhlá a ojedinělá sbírka exponátů mapujících několik historických období a válečných událostí z celého světa.

Pevnostní kovárna

K vidění je kompletní kovářská dílna s transmisním pohonem, truhlářská i klempířská dílna s mnoha různými nástroji. Většina nástrojů pochází z období 1. světové války, ale najdeme zde i starší artefakty.

3D model pevnosti Josefov

Prohlédněte si pevnostní město v dobách jeho největší slávy. Autorem 3D modelu pevnosti Josefov v měřítku 1:300 je pan Vladimír Jirouš, který modelu věnoval 4 roky a 4 měsíce.

Expozice Cesta legionáře 2 v Josefově

Československá obec legionářská otevřela v Josefově expozici nazvanou Cesta legionáře 2, která představuje osudy 15 významných legionářů v průběhu první republiky a druhého odboje. Spousta zajímavých fotografií, velké množství uniforem a zbraní nabízí bohatý zážitek jak pro děti, tak pro rodiče.

 

Máte-li rádi dlouhé procházky, z Josefova se můžete vydat na Vojenský hřbitov, kde na ploše 21366 m² bylo pohřbeno 2013 vojáků, důstojníků a civilistů. Právě zde začíná naučná stezka Josefov – Smiřice – Chlum 1866.

Milovníci umění ocení Uměleckou kolonii Bastion IV, kde si po domluvě můžete prohlédnout jednotlivé ateliéry místních umělců.

podzemí

Co by Vás mohlo zajímat ?