Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Tajemnice Městského úřadu v Jaroměři jako eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2022

eGovernment 2022

Vyhlášení eOsobnosti eGovernmentu 2022

Tajemnice Městského úřadu v Jaroměři jako eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2022

Magazín Egovernment již po sedmé v řadě vyhlásil soutěž o eOSOBNOST EGOVERNMENTU, v rámci které bylo možné nominovat jakéhokoli zástupce veřejné správy, který se významně zasloužil o posun elektronizace veřejné správy v České republice. Mezi nominovanými nechyběla ani tajemnice Městského úřadu v Jaroměři, Ing. Michaela Skovajsová.

Během společenského večera, který proběhl 11. května 2022 v Nové budově Národního muzea v Praze, byly vyhlášeny výsledky eOSOBNOST EGOVERNMENTU v pěti kategoriích: obce, města, kraje, kategorie centrální a kategorie za celkový přínos. Zástupci veřejné správy Královéhradeckého kraje byli velmi úspěšní. V kategorii měst se tajemnice Městského úřadu v Jaroměři, Ing. Michaela Skovajsová, umístila na krásném 2. místě. Shodou okolností 3. místo v této kategorii obsadil tajemník Městského úřadu v Dobrušce, JUDr. Jan Šťastný, MPA a v kategorii krajů obsadila taktéž bronzovou pozici Ing. Radmila Velnerová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení KÚ Královéhradeckého kraje.

Moderátor večera, během kterého se o hudební doprovod postaral Pražský filmový orchestr, poukázal na fakt, že „…přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.“ A nejinak tomu není ani na Městském úřadě v Jaroměři. Nutno poznamenat, že tajemnice úřadu byla letos na tuto cenu nominována dokonce dvakrát. Nejenom, že se zasloužila o prosazení systému FOSY, který je zaměřen na ochranu oznamovatelů a Jaroměř se tak stala prvním jeho uživatelem v Královéhradeckém kraji, ale také byla nominována za významný posun elektronizace městského úřadu, která během posledních let postoupila dopředu mílovými kroky.

Ivana Vejvodová, metodik spisové služby MÚ Jaroměř


1

Datum vložení: 13. 5. 2022 7:26
Datum poslední aktualizace: 13. 5. 2022 7:33

Co by Vás mohlo zajímat ?