Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Co Vás čeká při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu

Co mě čeká při změně názvu ulice v adrese trvalého pobytu, a kam novou adresu hlásit?

Díky tomu, že od poloviny roku 2012 fungují základní registry, občan nemusí již obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky fungujícím základním registrům mezi sebou automaticky, do budoucna to jistě přinese další zjednodušení komunikace nejenom mezi orgány státní správy, ale i s dalšími subjekty.
V současnosti Vás však čeká několik základních kroků, které bude nutné udělat. Těmito kroky Vás v tomto návodu provedeme.

Změna názvů ulic na území města Jaroměř

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města Jaroměř dojde ke změně sedmi názvů ulic na území města Jaroměř, a to:

 • s účinností od 1. února 2016 v částech města Jaroměř: 
  • ulice 5. května (Jakubské Předměstí) na ulici Legionářská
  • ulice Novoměstská (Jakubské Předměstí) na ulici Na Pácaltce
  • ulice Příčná (Cihelny a Pražské Předměstí) na ulici Šustilova
 • s účinností od 1. března 2016 v městské části Josefov:
  • ulice Husova (Josefov) na ulici Traxlerova
  • ulice Jiráskova (Josefov) na ulici Guldova
  • ulice Lužická (Josefov) na ulici Kpt. Kroužela
  • ulice Palackého (Josefov) na ulici Kracíkova
První krok – výměna občanského průkazu

Tím prvním a zároveň i nejdůležitějším krokem je výměna občanského průkazu (OP), ve kterém je Vaše adresa trvalého pobytu uvedena. Základní povinností občanů s trvalým pobytem ve výše uvedených ulicích je zažádat o vydání nového OP, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu (tj. od 2. do 22. února 2016, resp. od 2. do 22. března 2016). Zažádat před uvedenými daty není možné, systém to neumožňuje. Nově nabrané žádosti o vydání OP budou zaslány k výrobě do Prahy. Nové OP budou vyrobeny do 30 dnů od podání žádosti. V době od podání žádosti do vydání nového OP Vám budou ponechány stávající OP.

Kde je možné žádat o vydání OP:
 • na Městském úřadu Jaroměř, odboru organizačního a vnitřních věcí, úsek občanských průkazů, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, hlavní budova úřadu, I. patro, dveře č. 122
 • nebo na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností po celé ČR na příslušeném pracovišti, což může být výhodné zejména pro studenty či občany dojíždějící za prací nebo se zdržující dlouhodobě mimo adresu trvalého pobytu

Úřední hodiny:

 • Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin 
 • Úterý: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 15:00 hodin 
 • Čtvrtek: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 14:30 hodin 
 • Pátek: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 14:00 hodin 
 • V termínu od 1. do 22. února 2016, resp. od 1. do 22. března 2016 budou pro Vás mimořádně rozšířeny úřední hodiny, a to ve středu do 20:00 hodin
 • Dále pro Vás budou v těchto termínech přednostně vyčleněny všechny čtvrtky od 8:00 – 12:00 hodin a od 13:00 – 14:30 hodin a pátky od 8:00 – 12:00 hodin a od 13:00 – 14:00 hodin
 • V těchto termínech se budou moci občané z dotčených ulic rovněž telefonicky objednat tak, aby nemuseli čekat, popřípadě aby čekali co nejkratší dobu

Kontaktní údaje:

K vyřízení žádosti vezměte s sebou:

 • stávající občanský průkaz 
 • rodný list (k doložení případných nejasností) 
 • usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic (obdržíte v průběhu měsíce října 2015) 
 • foto není potřeba, budete vyfoceni na místě

Upozornění:

 • výměna OP bude provedena zdarma (osvobozeno od správního poplatku)
 • ve zvláště odůvodněných případech bude pro imobilní občany zajištěna na základě telefonického dohovoru osobní návštěva
Katastrální úřad (ČÚZK)

Na katastrální úřad nemusíte nic oznamovat. Katastrální úřad si data aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy si můžete ověřit na veřejném portále ČÚZK v sekci „nahlížení do katastru nemovitostí“ na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Zdravotní pojišťovny

Všechny tuzemské zdravotní pojišťovny jsou připojeny k základním registrům. Stále však platí oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Občan tedy musí do 30 dnů od změny adresy trvalého pobytu tuto změnu své pojišťovně oznámit.

Finanční úřad

Všechny finanční úřady jsou připojeny k základním registrům, občan tedy nemá povinnost oznamovat změnu.

Řidičský průkaz a registr vozidel

Řidičský průkaz
V řidičském průkazu se změna adresy v rámci našeho města nepromítne, neboť je v něm obsažen pouze údaj „obec pobytu“ a ten se nebude měnit. Občan tedy nemá povinnost tuto změnu oznamovat.

Registr vozidel
Pokud vlastníte automobil (občan s trvalým pobytem nebo podnikatel se sídlem ve výše uvedených ulicích), bude třeba změnu adresy nahlásit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k této změně, na registr vozidel. Na příslušném pracovišti Vám bude doplněn údaj o změně adresy trvalého pobytu nebo sídla do velkého technického průkazu a současně Vám bude vyměněn malý technický průkaz. Vše bude vyřízeno při jedné návštěvě registru vozidel.

Kde změnu nahlásit:

 • na Městském úřadu Jaroměř, odboru dopravy, nám. Československé armády 18, 551 01 Jaroměř, budova pošty, I. patro, dveře č. 2

Úřední hodiny:

 • Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin 
 • V termínu od 1. do 15. února 2016, resp. od 1. do 15. března 2016 budou pro Vás mimořádně rozšířeny úřední hodiny, a to v úterý a čtvrtek do 18:00 hodin a ve středu do 20:00 hodin

Kontaktní údaje:

K vyřízení žádosti vezměte s sebou:

 • stávající občanský průkaz 
 • velký technický průkaz 
 • malý technický průkaz usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic (obdržíte v průběhu měsíce října 2015) 
 • vyplněnou žádost (není nutnost, případně vyplníte na místě)

Upozornění:

 • zapsání této změny do velkého technického průkazu vč. výměny malého technického průkazu bude provedeno zdarma (osvobozeno od správního poplatku)
 • formulář žádosti o zápis změny údajů v registru silničních vozidel si můžete stáhnout na adrese: http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/3491ACEB-9EA0-4024-BADD-2971A6B74EDE/0/Zadost_o_zapis_zmen.pdf 
 • ve zvláště odůvodněných případech bude pro imobilní občany zajištěna na základě telefonického dohovoru osobní návštěva
 • pokud se necháte zastupovat, je třeba k žádosti doložit plnou moc, podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny
Úřad práce

Úřad práce má rovněž přístup k základním registrům. Platí však povinnost nahlásit změnu rozhodných skutečností (tedy i změnu adresy trvalého pobytu a adresy kontaktní) ve všech případech, jste-li klientem Úřadu práce. Změnu je nutné nahlásit do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně adresy došlo.

Kde změnu nahlásit:

 • Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Jaroměř, nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř, budova u kostela, I. patro, kontaktní pracoviště pro zprostředkování zaměstnání, hmotnou nouzi, sociální služby, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením
 • Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Jaroměř, Dr. Ed. Beneše 191, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, budova polikliniky, I. patro, kontaktní pracoviště pro státní sociální podporu

Úřední hodiny:

 • Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin 
 • Úterý: 8:00 – 11:00 hodin 
 • Čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin 
 • Pátek: 8:00 – 11:00 hodin (*)

(*) pracoviště Zprostředkování zaměstnání pro nové uchazeče a pozvané, pracoviště Hmotné nouze jen podatelna a okamžitá pomoc, ostatní kontaktní pracoviště jen podatelna

Kontaktní údaje:

K vyřízení žádosti vezměte s sebou:

 • stávající občanský průkaz 
 • usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic (obdržíte v průběhu měsíce října 2015)

Upozornění:

 • ve zvláště odůvodněných případech bude pro imobilní občany zajištěna na základě telefonického dohovoru osobní návštěva
Živnostenský úřad

Občan, který podniká, nemusí Živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy. Správnost nové adresy si může občan ověřit na veřejném portálu MPO ČR: http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.
Pokud bude mít občan, který podniká, zájem o vydání živnostenského oprávnění s novými platnými údaji, může o to požádat na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR, v tomto případě bude vyměřen správní poplatek 20,- Kč za 1 stránku formátu A4.

Kde je možné žádat o vydání živnostenského oprávnění s novými údaji:

 • na Městském úřadu Jaroměř, odboru obecního živnostenského úřadu, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, hlavní budova úřadu, II. patro, dveře č. 13
 • nebo na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností po celé ČR na příslušném pracovišti

Úřední hodiny:

 • Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin

Kontaktní údaje:

K vyřízení žádosti vezměte s sebou:

 • občanský průkaz 
 • usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic (obdržíte v průběhu měsíce října 2015)
Česká správa sociálního zabezpečení

V případě, že občan pobírá důchod, musí změnu adresy nahlásit sám. Způsob oznámení této změny závisí na způsobu výplaty důchodu:

 • pokud občan pobírá důchod prostřednictvím České pošty – změnu oznámí na poště 
 • pokud občan pobírá důchod na účet u své banky – změnu oznámí občan České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Informace o způsobu oznámení poskytne ČSSZ. Změnu je možné provést písemně dopisem, nebo využít i formulář na webových stránkách ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zmvd.

Další instituce, kam musíte zatím změnu adresy trvalého pobytu oznámit

Nadále musí občan změnu adresy trvalého pobytu oznámit především nestátním (komerčním) subjektům, kterými např. jsou:

 • banky nebo jiné finanční společnosti, kde má občan např. úvěr
 • dodavatelé energií (elektro, plynu, tepla, vody), poskytovatelé internetu apod.
 • komerční pojišťovny
 • ošetřující lékaři, zubaři
 • zaměstnavatelé, školy, školky
 • pošta (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků)
 • telefonní operátoři
 • dále např. různé spolky, zájmové instituce, knihovny apod.
Kontakty pro další informace

V případě potřeby zašlete svůj dotaz na e-mailovou adresu: podatelna@jaromer-josefov.cz a do předmětu e-mailu uveďte heslo „Přejmenování ulic“, nebo volejte na telefonní číslo 491 847 111, rádi Vám odpovíme.

Tento návod je zpracován za pomocí Návodu pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu, který byl zpracován a je průběžně aktualizován Správou základních registrů a Ministerstvem vnitra ČR, a který je ke stažení pod tímto článkem na adrese: http://www.szrcr.cz/uploads/Co_mam_delat_kdyz_si_menim_adresu_trvaleho_pobytu_verze_4.pdf.

Datum vložení: 1. 10. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 10. 2015 0:00
Autor: Vladimír Velecký

Volný čas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
17
10
5
11 12
4
13
10
14
4
15
1
16
2
17
4
18 19
5
20
17
21
5
22 23 24
3
25
1
26
2
27
10
28
5
29
1
30
3
31
2
1
1
2
4
3
10
4
3

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?