Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Archiv

V Návaznosti na vyhlášení nouzového stavu přijala vláda následující krizová opatření
  • 19.3.2020

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - změna nákupní doby pro seniory nad 65 let

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - vyčlenění lůžek pro akutní péči

 

  •  18.3.2020

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 249

Krizové opatření o vyhrazení času pro seniory nad 65 let pro nakupování v maloobchodních prodejnách potravin

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne18. března 2020 č. 248

Krizové opatření - změna usnesení vlády ze dne 15. března 2020č. 214

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247

Krizové opatření o zákazu pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků, omezení pohybu a zdravotních kontrolách pendlerů

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 252

Opatření o zákazu přijímání nových pacientů do zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 251

Doporučení provádět dezinfekci v maloobchodních prodejnách a veřejné dopravě

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 250

k zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování

 

  •  16.3.2020

 

1. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215

Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob
 

2. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 218

Krizové opatření o odkladu doplňovacích voleb do Senátu
 

3. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 212

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků CELNÍ SPRÁVY České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 

4. USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne15. března 2020 č. 221

Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Změna opatření Vlády       aktualizováno 16.3.2020
 

5. USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne15. března 2020 č. 223

Udělení výjimky podle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na pořízení ochranných prostředků v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2
 

6. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 222

Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení ohrožení zdraví z důvodu výskytu koronaviru
 

7. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne15. března 2020 č. 214

Krizové opatření, které upřesňuje sobotní opatření ohledně uzavření obchodů
 

8. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 216

Krizové opatření o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře atd. a nelékařských zdravotnických povolání
 

9. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 219

Přijetí krizového opatření, které nařizuje s účinností od 17. března hejtmanům a primátorovi hl. m. zajistit školské zařízení, které zajistí nezbytnou péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnancům bezpečnostních sborů, poskytovatelům zdravotních služeb, vojákům a dalším
 

10. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 225

Daňová opatření v souvislosti s mimořádnou události způsobenou šířením koronaviru
 

11. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 227

Zajištění osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
 

12. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 224

Další uvolnění finančních prostředků k zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví do celkové výše 1500 mil. korun
 

13. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 220

Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
 

14. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 217

Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
 

15. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 213

Statut Ústředního krizového štábu
 

16. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 239

Krizové opatření o poskytování sociální péče

 

17. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 240

Krizové opatření o doporučení pro soby starší 70 let zajištění pomoci při zvládání základních životních potřeb

 

18. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 241

Krizové opatření o zákazu prodeje ubytovacích služeb

 

19. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. března 2020 č. 243

Krizové opatření o zákazu výkonu jiné výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů

 

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu          

 

       Sbírka zákonů čáastka č. 35/2020                                                          aktualozováno 16.3.2020

 

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.
         Usnesení vlády České republiky č. 211 o přijetí krizového opatření              aktualizováno 14.3.2020

Usnesení vlády České republiky č. 238 o přijetí krizového opatření             aktualizováno 17.3.2020

 

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 00:00 o zákazu vstupu pro všechny cizince

         Usnesení vlády České republiky č. 203 o přijetí krizového opatření              aktualizováno 13.3.2020

 

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 00:00 o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence

         Usnesení vlády České republiky č. 204 o přijetí krizového opatření              aktualizováno 13.3.2020

 

Vláda České republiky rozhodla  o umožnění provozu vozidlům, které ho mají zakázaný

         Usnesení vlády České republiky č. 205 o přijetí krizového opatření              aktualizováno 13.3.2020

 

Vláda České republiky rozhodla  o uvolnění finančních prostředků na nákup nezbytných ochranných prostedků

         Usnesení vlády České republiky č. 206 o přijetí krizového opatření              aktualizováno 13.3.2020

 

Vláda České republiky rozhodla  o zajištění poskytování péče v zařízeních sociální péče

         Usnesení vlády České republiky č. 207 o přijetí krizového opatření              aktualizováno 13.3.2020

 

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 06:00 o zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - bazény a turistická informační centra

         Usnesení vlády České republiky č. 208 o přijetí krizového opatření              aktualizováno 13.3.2020

 

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 13. března 2020 od 12:00 o zavedení oznamovací povinnosti při návratu z rizikových oblastí

         Usnesení vlády České republiky č. 209 o přijetí krizového opatření              aktualizováno 13.3.2020

 

Vláda České republiky rozhodla  o změně nařízení vllády č. 453/2009 kterým se pro účely trestního zákonníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

         Usnesení vlády České republiky č. 210 o změně nařízení vlády č.453/2009    aktualizováno 13.3.2020

 

 

Ochranná opatření proti šíření koronaviru

 

 

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví - zákaz hromadných akcí nad 100 osob    10.3.2020    Zrušeno  13.3.2020

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví - uzavření základních a středních škol     10.3.2020     Zrušeno  12.3.2020

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví - návrat z Itálie,                                    6.3.2020    Zrušeno   7.3.2020  

 

 

Praktické informace

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29
1
30
1
31 1
3
2
1
3
1
4 5
1
6 7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
4
13
1
14
9
15
14
16
8
17
2
18
1
19
3
20
5
21
4
22
18
23
7
24
1
25 26
4
27
1
28
3
29
7
30
4

TS Jaroměř

Kotlíkové dotace

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Reklama

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

ČEZ - odstávky

odstávky

Co by Vás mohlo zajímat ?