Menu
rozšířené vyhledávání
Město Jaroměř

Vítejte na oficiálních stránkách města Jaroměř

Jak se učí na ZŠ v Kunraticích aneb výjezd za inspirací pedagogů z Jaroměřska

Jak se učí na ZŠ v Kunraticích aneb výjezd za inspirací pedagogů z Jaroměřska

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Jaroměřsku tzv. MAPu se 23členná skupina učitelů a vedení škol z Jaroměře a okolí vydalo načerpat inspiraci do Základní školy v Kunraticích. A proč právě do této školy? Je to velká veřejná škola v pražské části Kunratice s dlouholetou tradicí, která je zmiňována v souvislosti s kvalitním, inovativním způsobem vzdělávání. Vzdělává se zde 7 % dětí cizinců, kteří často přicházejí do výuky bez znalosti českého jazyka. V Kunraticích pilotují nejnovější přístupy k výuce, učitelé společně s vedením hledají způsoby, jak na početné škole vzdělávat nově a efektivně. Škola je zapojena do mnoha projektů. Dle slov pana ředitele Víta Berana školu nejvíce ovlivnil projekt Pomáháme školám k úspěchu, ve kterém jsou zapojení od roku 2010. Učitelé díky tomuto projektu získali možnost využít podporu externích, poté i interních mentorů z řad zkušených kolegů, učit v tandemu, více sdílet své nápady a zkušenosti, využívat pedagogického konzultanta, pracovat s ověřenými metodami a pomůckami, a hlavně společně tvořit vizi dobré školy – školy, kam každý rád chodí a kde se všichni učí. Ve škole působí také učitelé, kteří jsou zároveň lektory Kritického myšlení, dílen čtení a tvůrčího psaní nebo Hejného matematiky. Mezi nimi je i vítězka nultého ročníku Global Teacher Prize Jana Kopecká.

Na návštěvu této základní školy jsme se velmi těšili. Po příjezdu na nás čekalo přivítání od paní zástupkyně paní Olgy Králové a pana ředitele. Po krátkém úvodu o historii a současném stavu a vizi školy nás čekala návštěva dvou vyučovacích hodin. Učitelé z prvního a druhého stupně nás přátelsky přivítali ve svých třídách. Vybrat jsme si mohli ze široké nabídky hodin, jak na prvním, tak druhém stupni. Po dvou hodinách hospitací, kde jsme sledovali použití metod aktivního učení, práci se třídou, skupinovou práci, střídání metod a dynamiku třídy, jsme se znovu sešli ve sborovně. Pan ředitel nás provedl školou a odpověděl na četné dotazy. Mnoho změn, díky kterým škola patří k často vyhledávaným, vzešlo z potřeb dětí a samotných učitelů. Například na prvním stupni se rozhodli učitelé učit podle vzdělávacího programu Začít spolu, kde je výuka více individualizovaná. Jiní se rozhodli jeden den v týdnu učit venku, v přírodě. Šesté třídy pilotují způsob výuky, kdy jeden den v týdnu učí stejní učitelé celý den jen v šestých třídách, a tak mohou variabilně přizpůsobovat den potřebám učitelů, spojovat třídy a hodiny do bloků a pracovat na dlouhodobějších projektech nebo vyrážet na celodenní exkurze v rámci výuky. Žáci mají možnost trávit ve škole celý den a věnovat se svým zájmům.

Konec dne byl určen pro setkání s učiteli, kteří nás pozvali do hodin. Mohli jsme ocenit jejich práci s dětmi, doptat se na zdroje materiálů, vyfotit si přípravy na hodiny, ověřit si informace z výuky, zeptat se na další pokračování tématu a tak podobně.

A co jsme nakoupili a odvezli si zpět do svých škol? Různé metody aktivního učení například: volné psaní, práce s chybou, metoda CLIL, dílny psaní, společné sdílení výsledků, otevřené otázky kladené dětmi, skupinová práce, jak vypadají centra aktivit, různé způsoby práce s textem nebo tipy na rozdělování do skupin a mnoho dalších. Učitelé, děti, pan ředitel, paní zástupkyně i celkové velmi přátelské klima školy na nás udělali velký dojem. Spousta toho, co jsme si odvezli z návštěvy školy jsme mohli hned využít ve svých školách a hodinách. Děkujeme všem, kteří se na přípravě semináře podíleli.

Je jasné, že návštěva učitelů z Jaroměřska není v ZŠ Kunratice poslední. V případě zájmu o projekt MAPII sledujte FB stránky: Rozvoj vzdělávání na Jaroměřsku nebo stránky Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují www.masmum.cz

Mgr. Marie Snopková, učitelka ZŠ Jaroměř – Josefov

Článek vznikl v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II – ORP Jaroměř CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008602

a

zdroj https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/

http://www.zskunratice.cz/skola/o-skole

 

Datum vložení: 10. 4. 2019 15:13
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2019 15:15
Autor: Mgr. Markéta Drahorádová

Co by Vás mohlo zajímat ?