Aktuality:

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

Upozornění pro občany - MUDr. Houfová přestěhovala svou ordinaci.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

 Zkouška sirén - více informací

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem na území města Jaroměř, popřípadě rozhodování posuzující důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému.

SPI-dálkový přístup (odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem).pdf Staženo: 0x | 23.01.2020

Vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Odboru životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry.

SPI-dálkový přístup (Vydávání koordinovaného stanoviska) - kopie.pdf Staženo: 16x | 22.11.2019

Materiál Zastupitelstva města - Komplexní pozemkové úpravy

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se materiálu komplexní pozemkové úpravy katastrálních území Jaroměř, Jezbiny, Josefov u Jaroměře, Semonice a Starý Ples, který byl projednáván v rámci bodu Různé na Zastupitelstvu města Jaroměře dne 25.09.2019.

SPI-dálkový přístup (komplexní pozemkové úpravy).pdf Staženo: 14x | 14.10.2019

Aktivní správci technické infrastruktury na území ORP Jaroměř

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Jaroměř.

SPI-dálkový přístup (aktivní správci technické infrastruktury).pdf Staženo: 18x | 09.10.2019

Kontroly správních spisů na ODSH

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kontrol správních spisů na Odboru dopravy a silničního hospodářství (ODSH).

SPI-dálkový přístup (kontrola správních spisů na ODSH.pdf Staženo: 18x | 01.10.2019

Výběrové řízení - výroba a dodání smaltových uličních tabulí

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné zakázky na výrobu a dodání smaltových uličních tabulí.

SPI-dálkový přístup (VŘ-pouliční tabule).pdf Staženo: 18x | 01.10.2019

Výpis LHP (LHO) a kopie porostových map

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výpisu LHP nebo LHO a kopie porostových map.

SPI-dálkový přístup (LHP, LHO).pdf Staženo: 24x | 11.09.2019

Výběrové řízení na dodávku a montáž kancelářského nábytku

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné zakázky na dodávku a montáž kancelářského nábytku (výzva č. 2/2019/OOVV).

SPI-dálkový přístup (VŘ-nábytek).pdf Staženo: 23x | 11.09.2019

Účast společnosti Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. na veřejných zakázkách

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se subjektů Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. a jejich účasti (podání nabídky) do veřejných zakázek.

SPI-dálkový přístup (Domistav).pdf Staženo: 18x | 11.09.2019

Stacionární zdroje

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se stacionárních zdrojů.

SPI-dálkový přístup (stacionární zdroje).pdf Staženo: 17x | 27.08.2019

Brutal Assault 2018

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se hudebního festivalu Brutal Assault 2018.

SPI-dálkový přístup (Brutal Assault 2018).pdf Staženo: 18x | 27.08.2019

Využití údajů v registru obyvatel v roce 2018

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se využití údajů v registru obyvatel v roce 2018.

SPI-dálkový přístup (nahlížení do registrů).pdf Staženo: 26x | 01.08.2019

Rozhodnutí ve věci ODSH-3345/14/Fä

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se zaslání posledního pravomocného vykonavatelného rozhodnutí ve věci ODSH-3345/14/Fä.

SPI-dálkový přístup (kopie rozhodnutí-ODSH).pdf Staženo: 30x | 27.06.2019

Dopravní přestupky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupků spočívajících v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo či neoprávněného zastavení nebo stání, kde řidič není ztotožněn na místě.

SPI-dálkový přístup (přestupky-překročení rychlosti).pdf Staženo: 27x | 27.06.2019

Kopie zápisů z jednání RM v roce 2017

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií zápisů z jednání Rady města Jaroměře za rok 2017.

SPI-dálkový přístup (zápisy RM 2017).pdf Staženo: 25x | 27.06.2019

Zadávací řízení na "Pojištění majetku a odpovědnosti města"

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné zakázky na „Pojištění majetku a odpovědnosti města“.

SPI-dálkový přístup (VŘ-pojištění).pdf Staženo: 25x | 14.06.2019

Sčítání zvěře pro rok 2019, plánu lovu na rok 2019 a zda byl splněn plán lovu v roce 2018 v honitbě HS Rožnov – Hustířany

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výsledků sčítání zvěře pro rok 2019, plánu lovu na rok 2019 a zda byl splněn plán lovu v roce 2018 v honitbě HS Rožnov – Hustířany.

SPI-dálkový přístup (honitba Rožnov,Hustířany).pdf Staženo: 32x | 04.06.2019

Pronájmy bytů

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se pronájmů bytových domů. Bližší informace jsou v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (pronájmy bytů).pdf Staženo: 33x | 14.05.2019

Výskyt a lov zvěře jelena siky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výskytu a lovu zvěře jelena siky na území působnosti ORP Jaroměř. Blíže v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (jelen sika).pdf Staženo: 44x | 15.04.2019

Zákon o svobodném přístupu k informacím

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Blíže v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (zákon č. 106).pdf Staženo: 33x | 15.04.2019

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoInstagram

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0