Aktuality:

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Změna provozu sběrného dvora od 20.04.2020 - podrobnosti zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Číslo pro hlášení poruch veřejného osvětlení - 800 101 109 (více zde).

Obsah

Seznam investičních / stavebních projektů či rekonstrukcí

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město plánuje uskutečnit v letech 2019-2022. Na základě Vaší žádosti Vám níže poskytujeme požadované informace, které poskytnul odbor majetku města. Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2019-2022 byl schválen Zastupitelstvem města dne 17.04.2018 a je zveřejněn na webových stránkách města. Součástí zveřejnění není však plán akcí, zařazených do střednědobému výhledu rozpočtu (tuto povinnost zákon neukládá). Zastupitelstvo města dne 20.02.2019 bude schvalovat rozpočtové opatření ke schváleného rozpočtu na rok 2019, v rámci tohoto opatření budou zařazeny investiční akce, plánované na tento rok. V příloze zasíláme tabulku – Soupis požadovaných akcí do střednědobého výhledu rozpočtu Města Jaroměře na období 2019-2021 – zpracováno odborem majetku města. Částky v tabulce za jednotlivé období jsou uvedené v tisících Kč.

Soupis akcí.xlsx Staženo: 70x | 06.02.2019

Využití služeb moderování

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se využití služeb moderování.

SPI-dálkový přístup (moderování).pdf Staženo: 79x | 17.01.2019

Činnost Komise k projednávání přestupků

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se činnosti Komise k projednávání přestupků města Jaroměře.

SPI-dálkový přístup (přestupková komise).pdf Staženo: 70x | 17.01.2019

Aktuální stav městských kronik z let 1998-2008, koaliční smlouva stran a hnutí pro nadcházející volební období 2018-2022

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se aktuálního stavu městských kronik z let 1998-2008 a koaliční smlouvy stran a hnutí pro nadcházející volební období 2018-2022. Blíže v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (kroniky,koaliční smlouva).pdf Staženo: 83x | 29.11.2018

Úprava podstavce pomníku TGM v Josefově

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se možné úpravy podstavce pomníku TGM v Josefově. Dne 30.10.2018 se žadatel odvolal proti způsobu vyřízení žádosti. S odůvodněním, že odpověď je neúplná a neodpovídá požadovaným způsobem na položené otázky č. 1 a 3 a opakovaně žádá o písemné vyjádření. Dne 06.11.2018 bylo na stížnost odpovězeno (viz příloha).

Odpověď_stížnost_2.pdf Staženo: 85x | 23.11.2018

Ubytovací zařízení ve vlastnictví obce nebo provozované obcí

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se ubytovacích zařízení ve vlastnictví obce nebo provozovaných obcí. Znění žádosti, vč. odpovědi, je v přiloženém souboru. Zároveň byla vyplněna požadovaná tabulka s přehledem.

SPI-dálkový přístup (ubytovací zařízení).pdf Staženo: 80x | 01.10.2018

Městská policie Jaroměř - technické vybavení, odtahy vozidel

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Městské policie Jaroměř (odtahy vozů, technické prostředky). Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (MP-botičky,odtahy).pdf Staženo: 100x | 01.10.2018

Podstavec pomníku TGM v Josefově

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se možné úpravy podstavce pomníku TGM v Josefově. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (pomník TGM).pdf Staženo: 84x | 28.08.2018

Kopie udání (anonymu) 2

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopie anonymních udání. Vzhledem k ochraně osobních údajů je odpověď anonymizována (není uvedeno jméno a příjmení).

SPI-dálkový přístup (kopie anonymu)2.doc Staženo: 102x | 28.05.2018

Kopie udání (anonymu)

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopie anonymních udání.

SPI-dálkový přístup (kopie anonymu).doc Staženo: 98x | 28.05.2018

Stav soudního a exekučního řízení mezi městem Jaroměř a firmou CZ Stavební Holding, a.s.

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se stavu soudního a exekučního řízení mezi městem Jaroměř a firmou CZ Stavební Holding, a.s.

SPI-dálkový přístup (soudní spor-BD 50).doc Staženo: 125x | 10.05.2018

Sčítání zvěře a plán lovu v honitbě HS Rožnov-Hustířany

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výsledků sčítání zvěře pro rok 2018, plán lovu na rok 2018 a zda byl splněn plán lovu v roce 2017 v honitbě HS Rožnov – Hustířany.

SPI-dálkový přístup (počty zvěře-Rožnov).doc Staženo: 101x | 10.05.2018

Výše čisté měsíční odměny starosty obce

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se odměny starosty obce za aktuální volební období (čistá výše měsíční odměny).

SPI-dálkový přístup (odměna starosty).doc Staženo: 123x | 09.05.2018

Přestupky spáchané osobami blízkými

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupků spáchaných osobami blízkými.

SPI-dálkový přístup (přestupky).doc Staženo: 113x | 29.03.2018

Ochrana osobních údajů (GDPR)

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se ochrany osobních údajů. Bližší informace získáte v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (ochrana osobních údajů).doc Staženo: 105x | 23.02.2018

Investiční plány města

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investičních plánů města pro rok 2018 a plánovaných akcí pro rok 2018-2021.

Investiční plány-seznam.pdf Staženo: 170x | 02.02.2018

Nájemné v městských bytech

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se základní výše nájemného v městských bytech.

SPI-dálkový přístup (nájemné v městských bytech).doc Staženo: 115x | 02.02.2018

Činnost Komise k projednávání přestupků za rok 2017

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se činnosti „Komise k projednávání přestupků města Jaroměře“ za rok 2017.

SPI-dálkový přístup (Komise-přestupky 2017).doc Staženo: 116x | 15.01.2018

Kopie ze spisu Odboru životního prostředí

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií dokumentů Odboru životního prostředí. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (OŽP).doc Staženo: 109x | 22.12.2017

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

SPI-dálkový přístup (Obecné nařízení o ochraně osobncíh údajů).doc Staženo: 107x | 11.12.2017

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Internetové objednávání

ObjednávkyMonitoring

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0