Aktuality:

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

Upozornění pro občany - MUDr. Houfová přestěhovala svou ordinaci.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

 Zkouška sirén - více informací

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Seznam stavebních projektů plánovaných městem v roce 2017

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investičních plánů města v roce 2017. Vyjádření města je uvedeno v přiloženém souboru.

Žádost o info-seznam investic.pdf Staženo: 126x | 13.03.2017

Kolaudační rozhodnutí na všechny stavby pro chov drůbeže - k.ú. Doubravice u České Skalice

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kolaudačního rozhodnutí na všechny stavby pro chov drůbeže.

kolaudační rozhodnutí-stavby pro chov drůbeže.pdf Staženo: 105x | 02.03.2017

Začlenění honiteb, stav zvěře, plán lovu a sčítání zvěře

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se začlenění honiteb k.ú. Vilantice, k.ú. Rožnov, stavu zvěře, plánu lovu a sčítání zvěře. Bližší informace jsou uvedeny v příloze.

Žádost o informace - honitby.pdf Staženo: 144x | 02.03.2017

Šikanózní žádosti o informace a počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se šikanózních žádostí o informace a počtu vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016. Žádost o informaci a odpověď na žádost jsou uvedeny v příloze.

odpověď na žádost o info.pdf Staženo: 99x | 02.03.2017

Žádost o informace - stav soudního a exekučního řízení

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se stavu soudního a exekučního řízení mezi městem Jaroměř a firmou CZ Stavební Holding, a.s. Zveřejněná informace je upravena o jména a příjmení osob, č.j. usnesení soudu a obchodní značky firem, kterých se daný spor netýká. Poskytnutá informace je uvedena v příloze.

spi-soudní spor.pdf Staženo: 243x | 17.02.2017

Vyřízení žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se vyřízení žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF (zemědělského půdního fondu).

spi-zpf.pdf Staženo: 114x | 23.01.2017

Činnost Komise k projednávání přestupků města Jaroměře za rok 2016

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se činnosti Komise k projednávání přestupků města Jaroměře.

spi - přestupková komise.pdf Staženo: 601x | 16.01.2017

Žádost o informace - bankovní účty města, darovací smlouva

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se seznamu všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtu a poslední uzavřené darovací smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně samosprávný celek dárcem.

Žoinf-bankovní účty města.pdf Staženo: 149x | 23.12.2016

Kopie nájemní smlouvy

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme doprovodnou informaci k níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se poskytnutí kopie nájemní smlouvy k části pozemku p. č. 348 v k.ú. Josefov u Jaroměře.

spi-dálkový přístup (kopie smlouvy-ukončení nájmu-omm).doc Staženo: 125x | 15.12.2016

Žádost o informace - ČOV

Dne 20.10.2016 obdrželo Město Jaroměř žádost o poskytnutí informací týkajících se technologického zabezpečení čištění komunálních odpadních vod v čistírně odpadních vod ČOV Jaroměř. Dne 01.11.2016 byla žadateli poskytnuta požadovaná informace, a to formou vyplněného formuláře, který zaslal (viz příloha níže).

Čov jaroměř - technologie.pdf Staženo: 199x | 29.11.2016

Uchovávání datových zpráv odeslaných městem prostřednictvím datové schránky, program spisové služby

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se uchovávání datových zpráv odeslaných městem prostřednictvím datové schránky a používaného programu spisové služby.

spi-dálkový přístup (uchovávání datových zpráv, program spisové služby).doc Staženo: 169x | 16.06.2016

Kopie materiálů pro jednání Rady města č. OMM-0190-2016-RM, OMM-0210-2016-RM a OMM-0214-2016-RM

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se poskytnutí kopií materiálů pro jednání Rady města č. OMM-0190-2016-RM, OMM-0210-2016-RM a OMM-0214-2016-RM.

spi-dálkový přístup (kopie mat.omm).doc Staženo: 173x | 16.06.2016

ODSH - počet správních řízení, udělených pokut vč. jejich úhrnné výše, základní platy, řádné a mimořádné odměny

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkajících se měsíčních platů, řádných i mimořádných odměn, počtu ukončených správních řízení, výše udělených pokut a peněžitých trestů jednotlivými zaměstnanci ODSH MěÚ Jaroměř.

spi-dálkový přístup (odsh-pokuty,platy,odměny).doc Staženo: 203x | 24.05.2016

Přestupek evidovaný pod spisovou značkou ODSH-5192/14/Fa

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupku evidovaného u Městského úřadu Jaroměř pod spisovou značkou ODSH-5192/14/Fa.

spi-dálkový přístup (odsh2).doc Staženo: 199x | 24.05.2016

Vedlejší výdělečná činnost zaměstnanců úřadu

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se vedlejší výdělečné činnosti zaměstnanců úřadu.

odpověď-vedlejší výdělečná činnost zaměstnanců.pdf Staženo: 788x | 23.05.2016

Přestupek evidovaný pod spisovou značkou ODSH-5192/14/Fa

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupku evidovaného u Městského úřadu Jaroměř pod spisovou značkou ODSH-5192/14/Fa.

spi-dálkový přístup (odsh).doc Staženo: 200x | 26.04.2016

Software pro vedení spisové služby

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci týkající se softwaru používaného pro vedení spisové služby.

spi-dálkový přístup (software-spisová služba).doc Staženo: 210x | 25.04.2016

Pojistné smlouvy

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti týkající se poskytnutí kopií pojistných smluv.

spi-dálkový přístup (pojistné smlouvy).doc Staženo: 206x | 25.04.2016

Uchovávání datových zpráv

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkajících se uchovávání datových zpráv. Znění žádosti a odpověď jsou uvedeny v přiloženém souboru.

info-datové zprávy.doc Staženo: 203x | 18.04.2016

Seznam došlých faktur za období 2010-15

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se seznamu došlých faktur za období 2010-15.

faktury2010-15.pdf Staženo: 741x | 05.04.2016

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoInstagram

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0