Aktuality:

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

Upozornění pro občany - MUDr. Houfová přestěhovala svou ordinaci.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

 Zkouška sirén - více informací

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Zpravodaj

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Jaroměřského a josefovského zpravodaje. Informace a odpověď jsou přiloženy.

20141203-spi-dalkovy-pristup-zpravodaj.pdf Staženo: 135x | 17.02.2016

Garáž

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se poskytnutí kopií listin stavebního povolení pro stavbu garáže u rodinného domu a žádosti o povolení výjimky z obecných požadavků na stavbu - vzájemné odstupy staveb.

20141118-spi-dalkovy-pristup-garaz.pdf Staženo: 173x | 17.02.2016

KPV s.r.o. Jaroměř

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se společnosti KPV s.r.o., Jaroměř.

20141210-spi-dalkovy-pristup-kpv.pdf Staženo: 153x | 17.02.2016

Komise k projednávání přestupků města

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se činnosti Komise k projednávání přestupků města Jaroměře.

20150105-spi-dalkovy-pristup-prestupkova-komise.pdf Staženo: 167x | 17.02.2016

Investiční plán města pro rok 2015

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investičního plánu města pro rok 2015.

20150107-spi-dalkovy-pristup-investicni-plany-mesta.pdf Staženo: 167x | 17.02.2016

Investiční plán města na rok 2015 (žádost č. 2)

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investičních plánů města na rok 2015.

20150109-spi-dalkovy-pristup-investicni-plany-mesta2.pdf Staženo: 165x | 17.02.2016

Důvod neuplatnění smluvní pokuty

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se důvodu neuplatnění smluvní pokuty (restaurace KINO). Poskytnutá informace je anonymizována s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Zároveň děkujeme za upozornění na tiskařskou chybu, která se objevila v původně zveřejněné informaci dne 18.02.2015. Náprava byla provedena dne 20.02.2015 a přiložený text obsahuje odpověď, která byla zaslána žadatelce.

20150121-odpoved-uplatneni-smluvni-pokuty.pdf Staženo: 154x | 17.02.2016

Počty zaměstnanců

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se počtu pracovníků městského úřadu za rok 2006 až 2014.

20150126-odpoved-pocty-zamestnancu.pdf Staženo: 144x | 17.02.2016

MP - svoz občanů

Město Jaroměř obdrželo dne 29.10.2014 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), která se týká informace: „z jakého právního titulu, dle zákona č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, prováděla Městská policie Jaroměř svoz občanů Města Jaroměř – seniorů, z pečovatelského domu v Jaroměři na staré koupaliště v Jaroměři dne 6.10.2014, kdo tuto činnost nařídil, a kolik činily náklady této činnosti.“ Město Jaroměř rozhodlo dne 19.11.2014 v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o odmítnutí uvedené žádosti. Proti tomuto rozhodnutí v zákonné lhůtě bylo podáno odvolání, o kterém rozhodl Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 2.1.2015 pod čj.: 22763/VZ/2014. Na základě sdělení Městské policie Jaroměř a v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byla dne 03.02.2015 žadatelce zaslána odpověď, která je přiložena níže.

20141029-odpoved-mp.pdf Staženo: 668x | 17.02.2016

Investiční/stavební projekty v letech 2015-2017

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánuje město Jaroměř uskutečnit v letech 2015-2017. Dne 10.03.2015 byla vypracována odpověď na žádost o informace. V této odpovědi byla za město Jaroměř, jakožto povinný subjekt, podána informace: Pro přehlednost odpovědi zasíláme rozpis investičních akcí a veškerých dostupných informací v příloze ve formě tabulek, podrobnější informace v tuto chvíli k dispozici nemáme.

20150310-investice-2015-2017.pdf Staženo: 134x | 17.02.2016

Č.p. 49, Jaroměř

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Pasáže a novostavby komunikačního jádra domu č.p. 49, Jaroměř.

20150304-odpoved-cp-49.pdf Staženo: 145x | 17.02.2016

Znalecké posudky (kácení javorů u ASVAJ)

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se znaleckých posudků v souvislosti s pokácením javorů u ASVAJ.

20150306-odpoved-posudky-stromu.pdf Staženo: 163x | 17.02.2016

ZŠ B. Němcové (obnova oken)

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se ZŠ Boženy Němcové - obnovy oken - 2015.

20150313-odpoved---zs-b-nemcove-obnova-oken.pdf Staženo: 147x | 17.02.2016

MP - svoz občanů 2

Město Jaroměř obdrželo dne 29.10.2014 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), která se týká informace: „z jakého právního titulu, dle zákona č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, prováděla Městská policie Jaroměř svoz občanů Města Jaroměř – seniorů, z pečovatelského domu v Jaroměři na staré koupaliště v Jaroměři dne 6.10.2014, kdo tuto činnost nařídil, a kolik činily náklady této činnosti.“ Město Jaroměř rozhodlo dne 19.11.2014 v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o odmítnutí uvedené žádosti. Proti tomuto rozhodnutí v zákonné lhůtě bylo podáno odvolání, o kterém rozhodl Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 2.1.2015 pod čj.: 22763/VZ/2014. Na základě sdělení Městské policie Jaroměř a v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k byla žadatelce dne 03.02.2015 zaslána doplněná a opravená odpověď. Proti doplněné a opravené informaci byla dne 18.02.2015 podána stížnost ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Jaroměř. Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci stížnosti bylo vydáno dne 11.03.2015 pod č.j.: STI-9/VZ/2015-2, nabylo právní moci dne 13.03.2015 a spis byl zaslán zpět městu Jaroměř dne 18.03.2015. Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu a dle sdělení Městské policie Jaroměř byla dne 26.03.2015 poskytnuta informace uvedená v příloze.

20141029-odpoved---mp-2.pdf Staženo: 219x | 17.02.2016

Investiční akce města

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se investičních plánů města Jaroměř pro rok 2015.

20150320-odpoved-investicni-akce-2015-2017.pdf Staženo: 159x | 17.02.2016

Obnova oken u ZŠ Boženy Němcové

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se obnovy oken u ZŠ Boženy Němcové.

20150410-spi-dalkovy-pristup-zs-bnemcove-obnova-oken2.pdf Staženo: 142x | 17.02.2016

Výjezdy MP

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se četnosti, důvodu, počtu hlášení Městské policie Jaroměř přestupkové komisi a výsledku řešení výjezdů Městské policie Jaroměř do Denního baru na nám. ČSA č.p. 27 Jaroměř, a to od roku 2010 do současnosti.

20150414-odpoved-vyjezdy-denni-bar.pdf Staženo: 160x | 17.02.2016

Kácení vrby

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se rozhodnutí a dokumentů pokácené vrby, která byla součástí významného krajinného prvku „Písník“ v Jaroměři.

20150421-dokumentace-vrba.pdf Staženo: 733x | 17.02.2016

Restaurace KINO Svět v Jaroměři

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se prodeje restaurace KINO Svět v Jaroměři. Poskytnutá informace je anonymizována s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

20150514-odpoved-restaurace-kino-svet.pdf Staženo: 235x | 17.02.2016

Spor o zrušení spoluvlastnického podílu

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se sporu mezi městem Jaroměř a panem Z. Š. ve věci zrušení spoluvlastnického podílu.

20150612-spi-dalkovy-pristup-spor-mesto-jaromerxs.pdf Staženo: 148x | 17.02.2016

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoInstagram

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0