Aktuality:

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

Upozornění pro občany - MUDr. Houfová přestěhovala svou ordinaci.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

 Zkouška sirén - více informací

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Prodej restaurace KINO

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se prodeje restaurace KINO. Poskytnutá informace je anonymizována s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Na první otázku bylo městem Jaroměř odpovězeno dne 07.03.2016 (odpověď přiložena). Poskytnutí odpovědi na druhou otázku bylo dne 01.04.2016 odmítnuto rozhodnutím.

odpověď-prodej restaurace kino.pdf Staženo: 293x | 18.04.2016

Rozbor vzorku pitné vody

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se rozboru vzorku pitné vody. Dne 11.02. byla podána žádost o informace týkající se přehledu zjištěných ukazatelů čistoty pitné vody v Jaroměři v roce 2015. Na tuto žádost byla dne 23.02.2016 za město Jaroměř poskytnuta informace: "Přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody za rok 2015 (podle § 9 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích) nebyl městem Jaroměř od provozovatele vodovodu žádán. Na vyžádání byl vodoprávnímu úřadu společností Městské vodovody a kanalizace Jaroměř poskytnut protokol o zkoušce č. 1652/I/2015, který byl proveden za účelem kontroly jakosti pitné vody ve vodovodu. Jedná se o úplný rozbor vzorku pitné vody ze dne 12.10.2015, který dokladuje jakost vody ve vodovodu pro veřejnou potřebu v Jaroměři. Další údaje o jakosti vody v Jaroměři lze nalézt na stránkách společnosti Městské vodovody a kanalizace Jaroměř, www.mevakjar.cz. Příloha: Protokol o zkoušce č. 1652/I/2015."

20160229-spi-priloha-1-rozbor-pitne-vody.pdf Staženo: 486x | 29.02.2016

Investiční plány města pro rok 2016

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost), týkajících se investičních plánů města pro rok 2016. Dne 12.02.2016 byl žadatel informován o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací o 10 dní. Dne 23.02.2016 byla vypracována odpověď na žádost o informace. V této odpovědi byla za město Jaroměř, jakožto povinný subjekt, podána informace: „sdělujeme požadované informace. (Ke schválení rozpočtu by mělo dojít dnešního dne, tj. 23.02.2016.) Pro přehlednost odpovědi zasíláme rozpis investičních akcí a veškerých dostupných informací v příloze ve formě tabulek, podrobnější informace v tuto chvíli k dispozici nemáme.“

20160229-navrh-investicniho-rozpoctu.xlsx Staženo: 461x | 29.02.2016

Přestupky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se oblasti přestupkových deliktů a přestupkových spisů.

20140205-prestupky.pdf Staženo: 156x | 17.02.2016

Regulace parkování

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se oblasti regulace parkování v centru města a výši poplatku za parkovné.

20140208-regulace-parkovneho.pdf Staženo: 158x | 17.02.2016

Přestupková komise

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost).

20140219-prestupkova-komise.pdf Staženo: 147x | 17.02.2016

Zablokovaná lokomotiva

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupkového řízení ve věci zablokované lokomotivy.

20140228-zablokovana-lokomotiva.pdf Staženo: 153x | 17.02.2016

Odpadové hospodářství

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se odpadového hospodářství.

20140310-odpadove-hospodarstvi.pdf Staženo: 348x | 17.02.2016

Více oblastí činnosti

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se více oblastí činnosti úřadu (výběrového řízení, zástavy nemovitostí města, kontokorentního účtu města, nemovitosti na Náměstí ČSA č.p. 49, odměn zastupitelů).

20140411-vice-oblasti-cinnosti.pdf Staženo: 701x | 17.02.2016

Veřejná finanční podpora - Železniční muzeum (chodník)

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné finanční podpory „Železniční muzeum Jaroměř, výkup pozemku, vybudování chodníku“ schválené na zasedání Zastupitelstva města Jaroměř dne 24.04.2014 (usnesení č. 0123-05-2014-OPF-ZM).

20140502-vytopna-chodnik.pdf Staženo: 183x | 17.02.2016

Dodatky smluv, prodej a pronájem pozemků

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se dodatku č. 2 a 3 smlouvy č. OS/OZP-0391/2009 a prodeje pozemků nebo jejich pronajatí spol. AGRO Jaroměř.

20140506-dodatky-smluv-prodej-pozemku.pdf Staženo: 165x | 17.02.2016

Smlouva č. SD/OIRR-0303/2010

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se smlouvy č. SD/OIRR-0303/2010 (Výměna oken ZŠ B. Němcové).

20140526-mlouva-o-dilo-vymena-oken-zs-b.nemcove.pdf Staženo: 145x | 17.02.2016

Městská policie (kurz potápění)

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Městské policie Jaroměř (kurz potápění).

20140530-spi-dalkovy-pristup-mp-potapecsky-kurz.pdf Staženo: 604x | 17.02.2016

Revitalizace/rekultivace pozemků

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se revitalizace/rekultivace pozemků ve vlastnictví města Jaroměř par.c č. 968/1, 984, 967 a 985.

20140527-spi-dalkovy-pristup-revitalizace-pozemku.pdf Staženo: 145x | 17.02.2016

Zastupitelé města

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Zastupitelů města (nákupů nemovitostí od města) Text žádosti o informaci a odpovědi na ni je anonymizován s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

20140617-spi-dalkovy-pristup-zastupitele-mesta.pdf Staženo: 160x | 17.02.2016

Přestupková komise

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Komise k projednávání přestupků

20140627-spi-dalkovy-pristup-prestupkova-komise2.pdf Staženo: 129x | 17.02.2016

Kandidátní listiny

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kandidátních listiny podaných registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění (požadavek na poskytnutí jejich kopií).

20140808-spi-dalkovy-pristup-kandidatni-listiny.pdf Staženo: 152x | 17.02.2016

Přestupková komise města

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se Komise k projednávání přestupků města Jaroměře.

20140827-spi-dalkovy-pristup-prestupkova-komise3.pdf Staženo: 136x | 17.02.2016

Příspěvek na nákup vozidla pro Peč. službu

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se příspěvku na nákup vozidla pro Pečovatelskou službu v Jaroměři. S pohledem na zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je poskytnutá informace anonymizována.

20140826-spi-dalkovy-pristup-prispevek-na-nakup-vozidla-ps.pdf Staženo: 156x | 17.02.2016

Prodej domu, Městská policie, smlouvy a usnesení ZM

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se prodeje domů č.p. 171 na pozemku p.č. 360/1 v k.ú. a obci Jaroměř; Městské policie Jaroměř, požadavku na kopie smluv a usnesení zastupitelstva města. Informace a odpověď jsou přiloženy.

20141029-odpoved-dummpsmlouvy.pdf Staženo: 641x | 17.02.2016

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoInstagram

Internetové objednávání

Objednávání na určitý termínAktuální stav na přepážkách

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0