Aktuality:

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Změna provozu sběrného dvora od 20.04.2020 - podrobnosti zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Číslo pro hlášení poruch veřejného osvětlení - 800 101 109 (více zde).

Obsah

Kontroly správních spisů na ODSH

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kontrol správních spisů na Odboru dopravy a silničního hospodářství (ODSH).

SPI-dálkový přístup (kontrola správních spisů na ODSH.pdf Staženo: 43x | 01.10.2019

Výběrové řízení - výroba a dodání smaltových uličních tabulí

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné zakázky na výrobu a dodání smaltových uličních tabulí.

SPI-dálkový přístup (VŘ-pouliční tabule).pdf Staženo: 44x | 01.10.2019

Výpis LHP (LHO) a kopie porostových map

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výpisu LHP nebo LHO a kopie porostových map.

SPI-dálkový přístup (LHP, LHO).pdf Staženo: 49x | 11.09.2019

Výběrové řízení na dodávku a montáž kancelářského nábytku

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné zakázky na dodávku a montáž kancelářského nábytku (výzva č. 2/2019/OOVV).

SPI-dálkový přístup (VŘ-nábytek).pdf Staženo: 51x | 11.09.2019

Účast společnosti Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. na veřejných zakázkách

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se subjektů Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. a jejich účasti (podání nabídky) do veřejných zakázek.

SPI-dálkový přístup (Domistav).pdf Staženo: 58x | 11.09.2019

Stacionární zdroje

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se stacionárních zdrojů.

SPI-dálkový přístup (stacionární zdroje).pdf Staženo: 52x | 27.08.2019

Brutal Assault 2018

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se hudebního festivalu Brutal Assault 2018.

SPI-dálkový přístup (Brutal Assault 2018).pdf Staženo: 42x | 27.08.2019

Využití údajů v registru obyvatel v roce 2018

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se využití údajů v registru obyvatel v roce 2018.

SPI-dálkový přístup (nahlížení do registrů).pdf Staženo: 48x | 01.08.2019

Rozhodnutí ve věci ODSH-3345/14/Fä

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se zaslání posledního pravomocného vykonavatelného rozhodnutí ve věci ODSH-3345/14/Fä.

SPI-dálkový přístup (kopie rozhodnutí-ODSH).pdf Staženo: 55x | 27.06.2019

Dopravní přestupky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupků spočívajících v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo či neoprávněného zastavení nebo stání, kde řidič není ztotožněn na místě.

SPI-dálkový přístup (přestupky-překročení rychlosti).pdf Staženo: 49x | 27.06.2019

Kopie zápisů z jednání RM v roce 2017

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kopií zápisů z jednání Rady města Jaroměře za rok 2017.

SPI-dálkový přístup (zápisy RM 2017).pdf Staženo: 46x | 27.06.2019

Zadávací řízení na "Pojištění majetku a odpovědnosti města"

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se veřejné zakázky na „Pojištění majetku a odpovědnosti města“.

SPI-dálkový přístup (VŘ-pojištění).pdf Staženo: 46x | 14.06.2019

Sčítání zvěře pro rok 2019, plánu lovu na rok 2019 a zda byl splněn plán lovu v roce 2018 v honitbě HS Rožnov – Hustířany

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výsledků sčítání zvěře pro rok 2019, plánu lovu na rok 2019 a zda byl splněn plán lovu v roce 2018 v honitbě HS Rožnov – Hustířany.

SPI-dálkový přístup (honitba Rožnov,Hustířany).pdf Staženo: 58x | 04.06.2019

Pronájmy bytů

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se pronájmů bytových domů. Bližší informace jsou v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (pronájmy bytů).pdf Staženo: 55x | 14.05.2019

Výskyt a lov zvěře jelena siky

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se výskytu a lovu zvěře jelena siky na území působnosti ORP Jaroměř. Blíže v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (jelen sika).pdf Staženo: 65x | 15.04.2019

Zákon o svobodném přístupu k informacím

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Blíže v přiloženém souboru.

SPI-dálkový přístup (zákon č. 106).pdf Staženo: 59x | 15.04.2019

Kopie závazného stanoviska

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se poskytnutí kopie závazného stanoviska Městského úřadu Jaroměř OIRR, odd. památkové péče ze dne 22.12.2010 vydaného v rámci řízení o vydání povolení na stavbu „Cyklostezka Hradec Králové – Jaroměř – Kuks“, úsek 6 (Josefov/podél Metuje), úsek 7 (Jaroměř/podél Labe), úsek 8 (Jaroměř/podél Úpy), úsek 9 (Jaroměř-Brod n/L – Kuks) a to včetně písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou žádost o vydání závazného stanoviska projednal.

SPI-dálkový přístup (kopie závazného stanoviska).pdf Staženo: 58x | 11.03.2019

Přestupky-umístění reklamního sdělení

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení.

SPI-dálkový přístup (přestupky-reklama).pdf Staženo: 66x | 20.02.2019

Vyvlastňovací řízení

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se vyvlastňovacích řízení.

SPI-dálkový přístup (vyvlastňovací řízení).pdf Staženo: 63x | 08.02.2019

Kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto žádost) týkající se kostela Nanebevstoupení Páně v Josefově.

SPI-dálkový přístup (kostel).pdf Staženo: 61x | 06.02.2019

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Internetové objednávání

ObjednávkyMonitoring

Další weby města

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Mapový portál

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové okno

Svazky obcí

Odkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoOdkaz na jiné stránky - otevře se nové oknoDSO Kladská stezkaEuroregion Glacensis

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0