Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 26. února v 15:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Jaroměři (program zde, přenos zde).

Aktuální informace Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ke Coronaviru najdete zde.

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

Upozornění pro občany - MUDr. Houfová přestěhovala svou ordinaci.

Změna Ceníku parkovného na náměstí ČSA od 01.07.2019.

 Zkouška sirén - více informací

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství a myslivost

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha bez protokolárně převzaté lesní hodpodářské osnovy Staženo: 269x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha s protokolárně převzatou osnovou Staženo: 267x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP) Staženo: 253x | 26.02.2016

Návrh na prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 240x | 26.02.2016

Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže Staženo: 258x | 26.02.2016

Návrh ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 261x | 26.02.2016

Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře Staženo: 255x | 26.02.2016

Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě v lese (bez převzaté osnovy) Staženo: 270x | 26.02.2016

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny na lesním pozemku Staženo: 232x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí Staženo: 346x | 26.02.2016

Žádost o trvalé (dočasné)* odnětí pozemků plnění funkcí lesa Staženo: 263x | 26.02.2016

Odpady

Předběžná přihláška - kompostér Staženo: 64148x | 18.03.2019

Přihláška do systému door-to-door (docx) Staženo: 711x | 12.02.2018

Přihláška do systému door-to-door (pdf) Staženo: 660x | 12.02.2018

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem Staženo: 266x | 26.02.2016

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Staženo: 294x | 26.02.2016

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 536x | 26.02.2016

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 421x | 04.10.2018

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) Staženo: 666x | 01.03.2017

Žádost o stanovisko k zásahu do VKP Staženo: 308x | 26.02.2016

Stránka