Aktuality:

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Změna provozu sběrného dvora od 20.04.2020 - podrobnosti zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Číslo pro hlášení poruch veřejného osvětlení - 800 101 109 (více zde).

Obsah

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství a myslivost

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha bez protokolárně převzaté lesní hodpodářské osnovy Staženo: 290x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha s protokolárně převzatou osnovou Staženo: 292x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP) Staženo: 271x | 26.02.2016

Návrh na prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 259x | 26.02.2016

Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže Staženo: 283x | 26.02.2016

Návrh ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 280x | 26.02.2016

Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře Staženo: 290x | 26.02.2016

Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě v lese (bez převzaté osnovy) Staženo: 294x | 26.02.2016

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny na lesním pozemku Staženo: 249x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí Staženo: 374x | 26.02.2016

Žádost o trvalé (dočasné)* odnětí pozemků plnění funkcí lesa Staženo: 311x | 26.02.2016

Odpady

Přihláška do systému door-to-door (docx) Staženo: 781x | 12.02.2018

Přihláška do systému door-to-door (pdf) Staženo: 712x | 12.02.2018

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem Staženo: 286x | 26.02.2016

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Staženo: 326x | 26.02.2016

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 569x | 26.02.2016

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 464x | 04.10.2018

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) Staženo: 721x | 01.03.2017

Žádost o stanovisko k zásahu do VKP Staženo: 341x | 26.02.2016

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 314x | 24.02.2016

Stránka