Aktuality:

Oznámení občanům Jezbin a Semonic o důsledcích revize katastrálního operátu.

Upozorňujeme na nové znění vyhlášek města o místních poplatcích od 1.1.2019, více zde, vyhlášky najdete na úřední desce v části "Obecně závazné vyhlášky a nařízení"

Svozový kalendář komunálního odpadu na rok 2019 najdete mezi dokumenty odboru životního prostředí.

Tyršův most (pod náměstím směrem k Tescu) je od 30. listopadu opět otevřen. Provoz bez omezení.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství a myslivost

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha bez protokolárně převzaté lesní hodpodářské osnovy Staženo: 199x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha s protokolárně převzatou osnovou Staženo: 203x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP) Staženo: 187x | 26.02.2016

Návrh na prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 176x | 26.02.2016

Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže Staženo: 191x | 26.02.2016

Návrh ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 205x | 26.02.2016

Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře Staženo: 192x | 26.02.2016

Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě v lese (bez převzaté osnovy) Staženo: 190x | 26.02.2016

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny na lesním pozemku Staženo: 172x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí Staženo: 256x | 26.02.2016

Žádost o trvalé (dočasné)* odnětí pozemků plnění funkcí lesa Staženo: 195x | 26.02.2016

Odpady

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR Staženo: 236x | 26.02.2016

Přihláška do systému door-to-door (docx) Staženo: 519x | 12.02.2018

Přihláška do systému door-to-door (pdf) Staženo: 521x | 12.02.2018

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem Staženo: 192x | 26.02.2016

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Staženo: 209x | 26.02.2016

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 398x | 26.02.2016

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 310x | 04.10.2018

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) Staženo: 537x | 01.03.2017

Žádost o stanovisko k zásahu do VKP Staženo: 227x | 26.02.2016

Stránka