Aktuality:

Volba Prezidenta ČR (2. kolo) se koná ve dnech 26.-27. ledna 2018 (podrobnosti zde).

Příští jednání Zastupitelstva města se koná v úterý 20. února v 15.30 v aule ZŠ Na Ostrově.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství a myslivost

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha bez protokolárně převzaté lesní hodpodářské osnovy Staženo: 149x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha s protokolárně převzatou osnovou Staženo: 152x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP) Staženo: 141x | 26.02.2016

Návrh na prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 134x | 26.02.2016

Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže Staženo: 141x | 26.02.2016

Návrh ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 163x | 26.02.2016

Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře Staženo: 147x | 26.02.2016

Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě v lese (bez převzaté osnovy) Staženo: 145x | 26.02.2016

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny na lesním pozemku Staženo: 130x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí Staženo: 172x | 26.02.2016

Žádost o trvalé (dočasné)* odnětí pozemků plnění funkcí lesa Staženo: 148x | 26.02.2016

Odpady

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR Staženo: 183x | 26.02.2016

Přihláška do systému door-to-door (docx) Staženo: 28x | 08.01.2018

Přihláška do systému door-to-door (pdf) Staženo: 26x | 08.01.2018

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem Staženo: 151x | 26.02.2016

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Staženo: 144x | 26.02.2016

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 306x | 26.02.2016

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 214x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) Staženo: 403x | 01.03.2017

Žádost o stanovisko k zásahu do VKP Staženo: 166x | 26.02.2016

Stránka