Aktuality:

Od pondělí 18. května se mohou občané opět objednávat na úřad pomocí odkazu na úvodní stránce webu města.

Upozornění pro občany - od středy 13.05.2020 je obnoven chod Městského úřadu (upřesňující podmínky zde).

Konání sňatečných obřadů od 11. května, více zde.

Postupné otevírání škol a školských zařízení, které byly uzavřeny v souvislosti s COVID-19, více zde

Prodloužení splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Jaroměře

Změna provozu sběrného dvora od 20.04.2020 - podrobnosti zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

Omezení veřejné autobusové dopravy v kraji od pondělí 16.03.2020 - informace krajského úřadu

Svozový kalendář na rok 2020 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

 Zkouška sirén - více informací

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Obsah

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství a myslivost

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha bez protokolárně převzaté lesní hodpodářské osnovy Staženo: 282x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha s protokolárně převzatou osnovou Staženo: 280x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP) Staženo: 262x | 26.02.2016

Návrh na prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 249x | 26.02.2016

Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže Staženo: 269x | 26.02.2016

Návrh ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 272x | 26.02.2016

Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře Staženo: 282x | 26.02.2016

Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě v lese (bez převzaté osnovy) Staženo: 284x | 26.02.2016

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny na lesním pozemku Staženo: 242x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí Staženo: 361x | 26.02.2016

Žádost o trvalé (dočasné)* odnětí pozemků plnění funkcí lesa Staženo: 296x | 26.02.2016

Odpady

Přihláška do systému door-to-door (docx) Staženo: 759x | 12.02.2018

Přihláška do systému door-to-door (pdf) Staženo: 697x | 12.02.2018

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem Staženo: 277x | 26.02.2016

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Staženo: 316x | 26.02.2016

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 556x | 26.02.2016

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 453x | 04.10.2018

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) Staženo: 702x | 01.03.2017

Žádost o stanovisko k zásahu do VKP Staženo: 323x | 26.02.2016

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 305x | 24.02.2016

Stránka