Aktuality:

Svozový kalendář odpadu na rok 2021 k přečtení i ke stažení k dispozici zde.

Od 1. ledna 2021 bude zahájen provoz kožní ambulance v 1. patře polikliniky, více zde.

Aktuální informace ke Coronaviru najdete zde.

 Zkouška sirén - více informací

Odbor dopravy a silničního hospodářství najdete nově na nám. Československé armády 49 (vchod z ul. Na Valech).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Číslo pro hlášení poruch veřejného osvětlení - 800 101 109 (více zde).

Místní poplatky v roce 2021 (za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psů), info zde.

MOBILNÍ SBĚRNA DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA - více zde.

Přenos ZM z 28.4.2021 zde ...

Obsah

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství a myslivost

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha bez protokolárně převzaté lesní hodpodářské osnovy Staženo: 342x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha s protokolárně převzatou osnovou Staženo: 350x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP) Staženo: 323x | 26.02.2016

Návrh na prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 311x | 26.02.2016

Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže Staženo: 340x | 26.02.2016

Návrh ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 335x | 26.02.2016

Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře Staženo: 343x | 26.02.2016

Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě v lese (bez převzaté osnovy) Staženo: 343x | 26.02.2016

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny na lesním pozemku Staženo: 301x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí Staženo: 441x | 26.02.2016

Žádost o trvalé (dočasné)* odnětí pozemků plnění funkcí lesa Staženo: 374x | 26.02.2016

Odpady

Přihláška do systému door-to-door (docx) Staženo: 856x | 12.02.2018

Přihláška do systému door-to-door (pdf) Staženo: 790x | 12.02.2018

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem Staženo: 338x | 26.02.2016

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Staženo: 385x | 26.02.2016

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 690x | 26.02.2016

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 566x | 04.10.2018

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) Staženo: 823x | 01.03.2017

Žádost o stanovisko k zásahu do VKP Staženo: 402x | 26.02.2016

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 409x | 24.02.2016

Stránka