Aktuality:

I. ustavující zasedání Zastupitelstva města se koná 1.11.2018 v 15.30 v PDA v Josefově (program zde).

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Jaroměře najdete zde.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

Pozor! Od 26.07.2018 změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 800 101 109 (více zde).

Informace Ministerstva vnitra ČR ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 1.7.2018 najdete na úřední desce.

Tyršův most (u pošty) je od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

Obsah

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství a myslivost

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha bez protokolárně převzaté lesní hodpodářské osnovy Staženo: 177x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha s protokolárně převzatou osnovou Staženo: 185x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP) Staženo: 172x | 26.02.2016

Návrh na prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 161x | 26.02.2016

Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže Staženo: 172x | 26.02.2016

Návrh ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 190x | 26.02.2016

Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře Staženo: 173x | 26.02.2016

Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě v lese (bez převzaté osnovy) Staženo: 176x | 26.02.2016

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny na lesním pozemku Staženo: 158x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí Staženo: 234x | 26.02.2016

Žádost o trvalé (dočasné)* odnětí pozemků plnění funkcí lesa Staženo: 179x | 26.02.2016

Odpady

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR Staženo: 217x | 26.02.2016

Přihláška do systému door-to-door (docx) Staženo: 470x | 12.02.2018

Přihláška do systému door-to-door (pdf) Staženo: 478x | 12.02.2018

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem Staženo: 180x | 26.02.2016

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Staženo: 191x | 26.02.2016

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 366x | 26.02.2016

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 272x | 04.10.2018

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) Staženo: 515x | 01.03.2017

Žádost o stanovisko k zásahu do VKP Staženo: 212x | 26.02.2016

Stránka