Aktuality:

Příští jednání Zastupitelstva města se koná ve středu 18. července v 15.30 v budově MÚ (program zde).

Informace Ministerstva vnitra ČR ke změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 1.7.2018 najdete na úřední desce.

Informace o nepřetržité výluce vlakových spojů v období 14.7.-10.8.2018 zde.

Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2018 (5.-6.10., 12.-13.10.) najdete na úřední desce.

Brutal Assault Festival: 8. - 11. 8. 2018, Josefov

18.8.2018 se uskuteční Prvorepublikový den v Jaroměřiinformace pro stánkaře.

11. června byl zcela uzavřen pro pěší i dopravu most v Průmyslové ulici ("Železňák"). Předpokládaný termín otevření - 27. září.

Sezóna v plaveckém areálu byla zahájena v sobotu 2.6. a potrvá do neděle 2.9.2018.

Svoz biomasy v roce 2018 bude prováděn v období od 26. března do 19. listopadu.

Tyršův most (u pošty) je od 4. dubna uzavřen pro pěší i dopravu z důvodu dlouhodobé opravy (více ve Zpravodaji č. 4)

ASVAJ (Areál sportovních a volnočasových aktivit) má nové stránky: www.asvaj.cz.

Pozor! Změna tel. čísla pro hlášení poruch veřejného osvětlení - nyní 491 847 111 (pouze v pracovní době).

Sledujte úřední desku: město hledá nové pracovníky

Obsah

Odbor životního prostředí

Lesní hospodářství a myslivost

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha bez protokolárně převzaté lesní hodpodářské osnovy Staženo: 165x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy do výměry 50 ha s protokolárně převzatou osnovou Staženo: 173x | 26.02.2016

Lesní hospodářská evidence - lesy se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP) Staženo: 160x | 26.02.2016

Návrh na prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa Staženo: 150x | 26.02.2016

Návrh na ustanovení do funkce myslivecké stráže Staženo: 160x | 26.02.2016

Návrh ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 179x | 26.02.2016

Oznámení o výběru odborného lesního hospodáře Staženo: 162x | 26.02.2016

Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě v lese (bez převzaté osnovy) Staženo: 164x | 26.02.2016

Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění holiny na lesním pozemku Staženo: 147x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí Staženo: 210x | 26.02.2016

Žádost o trvalé (dočasné)* odnětí pozemků plnění funkcí lesa Staženo: 170x | 26.02.2016

Odpady

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR Staženo: 204x | 26.02.2016

Přihláška do systému door-to-door (docx) Staženo: 389x | 12.02.2018

Přihláška do systému door-to-door (pdf) Staženo: 404x | 12.02.2018

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem Staženo: 168x | 26.02.2016

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Staženo: 177x | 26.02.2016

Ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Staženo: 343x | 26.02.2016

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 248x | 26.02.2016

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) Staženo: 499x | 01.03.2017

Žádost o stanovisko k zásahu do VKP Staženo: 199x | 26.02.2016

Stránka